Tuffa tider – då tänker kunderna om: ”Absolut högsta prioritet”

"Ett tydligt tecken på att hushållen blivit allt mer priskänsliga".

Att konsumenter håller hårdare i plånboken har blivit allt tydligare för många e-handlare. Och att svenskarna tvingas prioritera sina inköp, verkar nu även påverka benägenheten att handla hållbart.

Enligt en ny undersökning från Svensk Handel har det minskade ekonomiska spelrummet inneburit att kunderna börjat nedprioritera hållbarhetsaspekten, till förmån för pris, när de köper varor inom sällanköpshandeln.

Annons

Pris har alltid varit en viktig faktor för kunderna, men när vi nu ser att det är absolut högsta prioritet är det ett tydligt tecken på att hushållen blivit allt mer priskänsliga, vilket är föga förvånande givet de tuffa ekonomiska tiderna. Den stora utmaningen för handelsföretag blir nu att erbjuda produkter som både är hållbara och prisvärda, säger Sofia Larsen, vd för Svensk Handel.

Fortsatt prio bland företag

Men även om kunderna tvingas prioritera om när de handlar, så ska hållbarhetsaspekten fortsatt vara en viktig pusselbit för landets handlare.

Enligt Svensk handels siffror anser hälften av alla företag att deras hållbarhetsarbete befinner sig på en hög nivå, och allt fler har integrerat hållbarhetsarbetet fullt ut och ser det som en kärnfråga i verksamheten.

Det är glädjande att vi nu ser hur företagens hårda arbete lönar sig. Allt fler ser positivt på relationen mellan hållbarhet och lönsamhet vilket gör att frågan prioriteras. Det är också ett styrkebesked att allt fler hållbarhetsansvariga blir en del av företagens ledningsgrupp. Det sänder en signal om att frågan är högt upp på agendan, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Annons