Tufft för alkoholhandlare online – många tror att det är olagligt

"Allt fler hittar till våra butiker".

Allt fler kategorier blomstrar i e-handeln, men en bransch som fortfarande har en del kvar att göra är vin- och spritbranschen. Faktum är att försäljningsutvecklingen online stått still, jämfört med 2023. Det visar den årliga rapporten från Sprit- & Vineleverantörsföreningen.

Totalt ska 22 procent av de 2 380 svarande någon gång ha handlat sin alkoholhaltiga dryck online i år, vilket alltså är i linje med året innan.

Annons

Och det är, föga överraskande, Systembolaget som är den dominerande faktorn även på nätet bland de som handlat alkohol på nätet under 2024. Hela 77 procent av de som handlat alkohol online har någon gång gjort det via just Systembolaget.

På andra plats kommer Vinoteket med 19 procent och på tredje plats The wine company med 7 procent. Det uppges också att 59 procent av de som e-handlat alkoholen enbart köpt via Systembolaget, medan 19 procent enbart köpt från annan leverantör. De kvarvarande 22 procenten har alltså köpt från såväl monopolet som annan aktör.

Vi köper allt annat på nätet idag så vägen från offline till online även för vin bör inte vara särskilt lång. Efter att Högsta Domstolen förra sommaren fastslog lagligheten i att handla hos till exempel Winefinder och Vinoteket kan vi se hur allt fler hittar till våra butiker, säger Anders Signell, vd för Vintjänsten som äger Vinoteket och Winefinder, i en kommentar.

Uppförsbacke för uppstickarna

Men e-handlarna har alltså en hel del kvar att göra för att locka fler kunder. Visst, hälften av de som e-handlat alkohol uppger att de kan tänka sig att göra det hos andra aktörer än Systembolaget. Och majoriteten av de som inte e-handlat alkohol kan tänka sig att göra det i framtiden.

Men samtidigt tror fler än var tionde, 13 procent, att det är olagligt att e-handla från andra aktörer än Systembolaget. Och hela en av fyra svarar vet ej. Det innebär att bara sex av tio vet att e-handeln från andra aktörer är laglig.

De som köper alkohol online verkar dock vara nöjda med upplevelsen. Hela 93 procent av näthandelskunderna säger sig vara nöjda med Systembolaget.se, en ökning med 2 procent.

Samtidigt är 86 procent av de svarande nöjda med upplevelsen hos andra leverantörer - det är också en ökning från 81 procent under 2023.

Här handlar flest alkohol på nätet:
(Förra årets siffror inom parentes)

Annons
  • Systembolaget, 77% (80)
  • Vinoteket, 19% (16)
  • The wine company, 7% (10)
  • Vivino, 5% (5)
  • Windefinder, 3% (1)
  • Philipson wine, 2% (2)
  • Bodegashop, 1% (2)
  • Annan leverantör, 8% (10)
  • Tveksam, vet ej, 3% (1)

Källa: Sprit & Vinleverantörsföreningen

Annons