Tyska småföretagare ratar e-handel

Så mycket som 89 procent utav Tysklands småföretagare säljer inte sina produkter på nätet, skriver edlconsulting.com. Källan för uttalandet är ePages vicepresident Soren von Varchmin.

Det höga procenttalet föranleder frågan varför. Orsaken är, enligt edlconsulting.com, tvåfaldig. Av de småföretagare som inte etablerat sig på nätet svarar 23 procent att kostnader för uppstartning samt brist på tekniskt kunnande är orsaken.

Annons

Ökad tillgänglighet till supporttjänster skulle medföra att fler småföretagare valde att etablera sig på webben, skriver edlconsulting.com, hänvisande till Web Host Industry Review.

Annons