Undersökning av SEO, PPC & SMM

 

Hej,

Annons

Vi är tre studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar där vi just nu läser vår avslutande termin vid Media Management - programmet. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där målet är att skapa en bild av hur företag ser på sin nuvarande samt framtida användning av internetmarknadsföring. Detta ur ett generellt perspektiv samt mer specifikt inom sökmotoroptimering (SEO), sökmarknadsföring (SEM) och sociala medier. Uppsatsen skrivs i samarbete med ett företag i branschen. 

 

Kandidatuppsatsen kommer att bygga på en digital enkätundersökning och vår förhoppning är att Ni vill medverka i vår undersökning. Enkäten beräknas ta mellan 5 -10 minuter att besvara. Alla inkomna svar behandlas anonymt.

 

För att komma till undersökningen, klicka på länken nedan.

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGRNcDMzNnBUWE1YcHhyeUE2WVU3c1E6MA

(Fungerar inte länken när du klickar på den? Prova med att kopiera hela länken och klistra in den i adressfönstret i internetbrowsern.)

Annons

 

 

Tack för Er medverkan!

 

Vänliga Hälsningar

// Louise Carlsson, Julia Luttrup & Maria Boo

Studenter, Media Management-programmet vid Linnéuniversitetet i Kalmar

 

 

Kontaktperson:

 

Louise Carlsson

Student Media Management programmet

Linnéuniversitetet

Tlf: +46 738109142

Email: lc22bp@student.lnu.se

 

Annons