Undersökning: Så många av nätmatskunderna kommer stanna

En tredjedel har bestämt sig.

Under pandemin har många nya kunder och kundgrupper hittat ut på nätet. I många fall har man helt enkelt varit tvungen att e-handla då de fysiska butikerna varit stängda. Detta har kanske inte varit fallet inom just dagligvaruhandeln men det är ändå många som vänt sig till nätmaten för att exempelvis slippa risken att bli smittade.

Frågan är förstås hur många av dessa nya nätmatshandlare som kommer att stanna kvar online. Detta har retailtech-företaget StrongPoint försökt ta reda på via undersökningsföretaget YouGov. Man har helt enkelt frågan de kunder som börjat e-handla sin mat under pandemin om de planerar att fortsätta med det.

Annons

Det visar sig att åtta av tio av de nytillkomna e-handelskunderna fortsatt handlar på nätet, om än i varierande grad. En tredjedel av de tillfrågade är dock på det klara med att de fortsatt kommer e-handla sin mat.

Dagligvarubranschen har haft en närmast explosionsartad tillväxt av sin onlineförsäljning under pandemin, vissa månader har visat på tresiffriga tillväxttal. Frågan alla ställt sig är naturligtvis hur mycket av detta som är tillfälligt och vad som blir kvar på lite sikt. Det är därför intressant att notera att så många som var tredje av de onlinekunder som tillkommit under pandemin planerar att fortsätta handla online, säger Magnus Rosén, nytillträdd Sverigechef för StrongPoint.

Undersökningen består av över tusen intervjuer som genomfördes under januari månad i år.

Annons