Unik kartläggning visar: E-handel är bättre för miljön än fysisk handel

Amazon bakom ny e-handelsstudie.

Med sina hemleveranser, returer och ibland onödigt stora paket har e-handeln återkommande pekats ut som en miljöbov, inte minst i media. Nu visar en ny studie att det i själva verket kan vara tvärtom, det vill säga att e-handeln kan vara bättre för miljön än fysisk handel.

Energiförbrukning avgörande

I rapporten “Är e-handel bra för Europa? En studie av e-handelns ekonomiska och miljömässiga påverkan” har e-handelsmönster i totalt åtta länder - Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Spanien, Italien, Sverige och Storbritannien - undersökts. Utvärderingen omfattar böcker, kläder och konsumentelektronik och rapportförfattarna har tittat på varornas resa från fabriken till hemmet. Slutsatsen? Offlinehandel orsakar 1,5 till 2,9 gånger mer utsläpp av växthusgaser (CO2e) jämfört med om samma produkt hade beställts online.

Annons

Utsläppen är 2000 g CO2e för handel i en fysisk butik och 800 g CO2e för e-handel. Detta fall tar hänsyn till flera olika konsumentbeteenden (exempelvis att använda en bil för fysisk handel i 50 procent av fallen, returnera vissa produkter och köpa flera produkter på en resa) och leveranskedjekonfigurationer (som gränsöverskridande beställningar), redovisar rapporten, och fortsätter:

De nyckelfaktorer som förklarar skillnaden är byggnaders energiförbrukning (160 g CO2e för e-handel och 1200 g CO2e för fysisk detaljhandel), den sista transportsträckan (200 g CO2e för e-handel och 600 g CO2e för en konsument som kör till en fysisk butik) och förpackning (extra 100 g CO2e för e-handel).

Enligt rapporten är skillnaden olika stor i olika länder, vilket man kopplar till vilken typ av energimix som används i respektive land. Tyskland pekas ut som det land där e-handel är allra mest miljövänligt i förhållande till fysisk handel.

Större skillnad inom mode

Hur stora CO2-besparingar som kan göras är också beroende av vilken produkt det handlar om. En modeprodukt kräver i regel bland annat mer belysning i butik, vilket ska göra den möjliga besparingen större.

Skillnader mellan olika kategorier orsakas i huvudsak av butiksproduktivitet, reseavstånd till butik, returkostnader och förpackningsvikt. Att köpa en bok från en fysisk butik orsakar i genomsnitt 1,6 gånger mer utsläpp än motsvarande köp via e-handel. För kläder är multipeln 2,9.

Bakom den aktuella studien står det internationella strategikonsultföretaget Oliver Wyman, som tagit hjälp av bland andra The University of St. Gallen i Schweiz. Det är också på sin plats att nämna att undersökningen, som förvisso beskrivs som “oberoende”, har genomförts på uppdrag av Amazon.

Rapporten är resultatet av en oberoende studie ledd av Oliver Wyman med stöd av Logistics Advisory Experts (LAE), en spin-off från Institute of Supply Chain Management vid St Gallen University. Studien genomfördes under en tolvveckorsperiod på uppdrag av Amazon. Analysen baseras på officiell statistik fram till och med 2019 (om inte annat anges) och offentligt tillgänglig information. I genomförandet av studien har ingen privat information från Amazon, andra återförsäljare eller transportoperatörer använts. Data om konsumentbeteende baseras på egna undersökningar som Oliver Wyman genomförde under 2020 i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, skriver Oliver Wyman i rapporten.

Vill du läsa mer om hur undersökningen landat i slutsatserna ovan, finns rapporten i sin helhet att ta del av via den här länken.

Annons

Annons