Urban Lindstedt siar om E-handelsplattformarnas framtid

En fråga som föreläsaren, och e-handlaren, Urban Lindstedt ofta får när han håller föredrag är vilken e-handelsplattform som man ska välja. Samma fråga ställs i vårt forum minst lika ofta. Svaren är sällan entydiga. E-handelsplattformar är, i dag, lite av en djungel i Sverige.

Urbans svar brukar ofta bli att han räknar upp ett antal olika leverantörer som riktar sig till små och medelstora e-handlare. I forumet kan det ofta se likadant ut. I stället för konkreta tips så guidas den blivande e-handlare till en mer specifik kravspecifikation.

Annons

Du måste veta mycket exakt vad du har för krav på en e-handelsplattform för att kunna ta dig igenom plattformsdjungeln. Det är inte vanligt att en blivande e-handlare är så pass insatt i de tekniska aspekterna av en e-handelslösning. Det är inte heller ovanligt att när du exakt vet vad du vill ha så finner du ingen lösning som erbjuder detta.

Hur många finns det plats för?

Urban ställer sig frågan hur många e-handelsplattformar det finns plats för i lilla Sverige. Detta med tanke på det ganska stora antal proffesionella e-handelslösningar som finns på marknaden. Urban poängterar att de flesta e-handelsplattformar är underordnade betalförmedlarna i omsättning:

"Faktum är att leverantörer som inriktat sig mot mindre eller mellanstora aktörer är relativt små företag. (Även stora företag kan välja de mindre lösningarna för mindre e-handelsprojekt). Omsättningen hos leverantörerna varierar från 5 till 30 miljoner kronor, de flesta har en stark tillväxt och många har en bra lönsamhet.
...
Jämför e-handelplattformarnas omsättning med omsättningen (2009) hos svenska betallösningar: Dibs (127,9 milj), Auriga E-payment (115 milj ), Payer (113 milj), Klarna (78,9 milj) och Payex Solution (56 milj). E-handelsplattformarna spelar i andra ligan i jämförelse med betalförmedlarna."

Källa: Hur många e-handelslösningar finns det plats för?

I artikeln spekuleras det i varför marknaden ser ut som den gör. Det kan handla om att de flesta leverantörer av e-handelsplattformar tjänar mer på att annonsera än att köpa upp en konkurrent. Detta eftersom marknaden för deras tjänster hela tiden växer. Om en konsolidering ska ske på marknaden inom den närmaste framtiden kan det behövas att en extern part, exempelvis en riskkapitalist, går in och köper upp och börjar integrera olika lösningar med varandra. Frågan är hur sannolik den visionen är.

Samtidigt vet vi av erfarenhet att det sällan finns en e-handelsplattform som tillfredsställer en e-handlares alla behov. Det är därför flera e-handlare har skapat sina egna e-handelsplattformar, och de ångrar sig sällan, även om de snabbt erkänner att tiden de fått lägga ner ofta är mycket stor.

Nu undrar vi vad ni läsare tror kommer hända de närmaste åren med tanke på e-handelns starka tillväxt och frustrationen över de system som finns på marknaden idag?

Annons

Annons