Utbredd olaglig övervakning på svenska lager: ”Toalettens dörr är bevakad”

"Anställda drar sig för att prata med arbetskamrater och kunder".

Att använda kameror och plocksystemet "pick by voice" för att övervaka anställda är olagligt. Trots det visar Handels kartläggning att så sker i stor utsträckning. Totalt uppger 20 procent av handelsmedlemmarna i butik och 29 procent som jobbar på lager att de övervakas i realtid på jobbet.

Och det är just på lager som majoriteten av övervakningen uppges förekomma. Såväl stämpelklockor, som alkohol- och drogtester, digital loggning, GPS-bevakning och utpasseringskontroller är bara några av de bevakningssystem som sägs användas.

Annons

Ledningen övervakar ibland hur/var vi jobbar vilket dom själva också nämnt är olagligt, skriver en av de tillfrågade i enkäten.

Man känner sig bevakad varje minut. Man blir studerad konstant över vad man gör hela tiden. Gå på toaletten utanför rasten tex är ju inte populärt, skriver en annan.

Personaltoalettens dörr är bevakad med två kameror. Det känns väldigt olustigt, säger en tredje.

Alla arbetsgivare måste informera om och i sådana fall vilka typer av bevakningsmetoder som används. Samt vilken insamling av personuppgifter som görs.

Det är tydligt att systemen upplevs som mindre kränkande om man fått den informationen. Det är viktigt att anställda involveras när nya system kommer in på arbetsplatsen. All bevakning ska förhandlas med facket, säger Jenny Wrangborg, utredare på Handels, till Handelsnytt.

Det är speciellt tydligt i den sociala kontakten. Anställda drar sig för att prata med arbetskamrater och till och med kunder. På lager syns det direkt i statistiken om du pratat med en kollega, fortsätter hon.

Annons