Vad gör ett CMS bra? Vi frågade 1.700 användare

Över 99% av användarna som gick över till headless rapporterade förbättringar. Vad har ni för förväntningar på CMS-lösningar? Storyblok frågade 1,700 användare världen över.

Innovationer som AI driver företag att utmana sin digitala infrastruktur och omvärdera hela sin innehållsstrategi. Företagen är väl medvetna om att de, för att uppnå sina mål, måste ge användarna friheten att effektivt hantera och leverera högkvalitativt innehåll som lockar och behåller publik. 

Betyder det att företagen är 100% förberedda på vad som komma skall? Inte riktigt.    

För tredje året i rad har Storyblok intervjuat ett urval av Content Management System (CMS)-användare i USA, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Sverige för att förstå hur de känner inför den teknik de använder varje dag.

Några oväntade svar

State of CMS 2024 avslöjade några ganska överraskande svar. Till exempel svarade 47% av de tillfrågade att de använder 2-3 CMS för att hantera sitt innehåll, och 33% använder 4 CMS eller fler. 

Än mer chockerande var att 67% av alla användare rapporterade att de använde flera CMS för att uppnå omnikanalfunktioner. Nu är det inte nödvändigt (och inte heller rekommenderat) att använda flera CMS för en omnikanalstrategi. Tvärtom innebär användningen av olika system en rad nackdelar, t.ex. innehållssilos, bristande struktur i arbetet och transparens över arbetet.

När det gäller de viktigaste CMS-funktionerna var svaren relativt samstämmiga, trots att urvalet omfattade 1,700 respondenter från ett brett spektrum av branscher, användarprofiler och tekniska preferenser.

En majoritet av de svarande nämnde samarbetsfunktioner, funktioner för omnikanaler och visuell redigering som viktiga i ett CMS, medan mindre än en tredjedel nämnde AI-funktioner som en nödvändighet.

Vilka CMS-funktioner anser du vara viktiga?

Årets trender visar dock att de tre mest populära funktionerna för innehållshantering som användarna är aktivt intresserade av är

  1. AI-genererat innehåll 
  2. Automatisering av innehåll
  3. Personalisering av innehåll.

Sammantaget bekräftar detta att CMS-användare har högre standarder och kräver mer av sina system. När man använder ett CMS, runt om i världen, är målet att nå fler målgrupper än någonsin tidigare, öka sin produktivitet och enkelt lägga till nya funktioner genom integrationer.

Tekniken är kung

När det gäller teknik är Headless CMS fortfarande relativt nytt, men det har fått ett enormt genomslag på kort tid. Bland användare som inte använder headless CMS är det många som säger att de vill byta till ett headless CMS inom de närmaste två åren, och det finns goda skäl till det.

Att hantera innehåll på en central plats i en modern teknikstack har många fördelar, och över 99% av de tillfrågade användarna som bytte till headless från ett monolitiskt CMS upplevde någon form av fördel.

Den vanligaste fördelen som nämndes av respondenterna var en påtaglig ekonomisk fördel. 61% av användarna såg en ökad ROI efter migreringen, vilket pekar på värdet av headless som en investering.

Har du sett några förbättringar inom något av följande områden sedan du började använda ett headless CMS?

Eftersom säkerhetsproblem och brist på funktioner är de vanligaste anledningarna till att användare migrerar till ett nytt system, är byte till ett framtidssäkert CMS det bästa företag kan göra för att utvecklas och leverera bättre innehållsupplevelser. 

Men låt oss vara tydliga: även om migrering ofta är lösningen på ett CMS som inte passar, är det tyvärr ingen garanti för att det löser alla problem. Vad innebär detta? Innan en migrering till ett nytt system påbörjas i blindo måste användarna klargöra sina behov, varför de inte uppfylls av det nuvarande systemet och hur ett nytt CMS kan fylla dessa luckor. Förutom research och RFP:er bör företag utvärdera olika verktyg med praktiska erfarenheter som personliga demos och kostnadsfria testversioner.

Genom att analysera 28 frågor kunde vi visa att CMS-användarna 2024 kommer att utforska fler innehållskanaler, anamma ny teknik och förvänta sig ett system som håller jämna steg med förändrade affärsbehov och konsumenttrender.

För att se alla svar, ladda ner rapporten The State of CMS 2024.