Vad innebär det att outsourca kundtjänst – och vad tjänar ditt företag på det?

Det talas allt oftare om outsourcing av kundtjänst – Vad är det och vad tjänar du på att outsourca din kundtjänst?

Outsourcing, på svenska även känt som utkontraktering, innebär att ett företag tar hjälp av ett annat företag för att hantera en eller flera delar av företagets processer. Företaget lägger med andra ord ut delar av sin verksamhet till en extern partner. 

Det finns idag outsourcinglösningar för allt ifrån städning till rekrytering och administrativa uppgifter, så som bokföring och lönehantering, samt effektiva marknadsföringstjänster som influencer marketing. Men ett av de största områdena där outsourcing utmärker sig är just inom outsourcing av kundtjänst

Varför outsourcar företag sina processer?

Den vanligaste orsaken till att ett företag väljer outsourcing är att man vill minska sina kostnader. En annan är att man själv saknar kompetens internt för den eller de processer man väljer att outsourca. 

Att outsourca innebär flera fördelar. Några av dessa är följande:

  • Genom en outsourcingpartner erbjuds företaget kvalificerad kompetens inom relevant område och företaget kan flytta mer fokus till sin kärnverksamhet.
  • Tack vare avtal med en outsourcingpartner säkerställer ditt företag kvalitetsnivån på tjänsten som ska outsourcas.
  • Outsourcing ger flexibilitet vilket innebär en minskning av fasta kostnader. Volymen på tjänsterna som outsourcas kan justeras efter företagets utveckling och kostnaderna blir således rörliga. Genom outsourcingpartnern kan volymen snabbt skalas upp vid behov, till exempel då företaget befinner sig i en tillväxt.  
  • Outsourcing är mer kostnadseffektivt och företaget sparar in stora pengar på arbetsgivarkostnader.

Vad resulterar detta i? Lägre kostnad och högre kvalitet stärker ditt företag på marknaden och gör dig mer konkurrenskraftig!

Hur fungerar då outsourcing av kundtjänst? 

När du outsourcar kundtjänst drar du nytta av samtliga ovannämnda fördelar. Du får kvalificerad personal som sköter din kundsupport på det eller de språk du behöver - vare sig det är nordiskt, europeiskt, asiatiskt eller enbart på engelska.

Din outsourcingpartner säkerställer att kvaliteten på tjänsten du erhåller är hög. 

Du kan outsourca kundtjänst på hel-, halv- eller deltid, tack vare de flexibla lösningar som ett bra outsourcingbolag kan erbjuda. 

Du sparar in pengar på arbetsgivarkostnader tack vare den kostnadseffektiva lösningen som outsourcing erbjuder. 

Hos OnlineFactory bygger vi våra outsourcinglösningar med ovannämnda fördelar som grund. Med alltifrån startups till miljardbolag som kunder, erbjuder vi helt skräddarsydda lösningar för just ditt företag. Du betalar endast timpris för personalen som jobbar för dig – det tillkommer varken startavgifter eller övriga tilläggskostnader. Svårare än så är det inte!

Våra priser är alltid samma 24/7/365, oavsett om du outsourcar din kundtjänst på vardagar, kvällar eller helger.

Kontakta oss för mer information om outsourcing av kundtjänst. Välkommen att höra av dig till info@onlinefactory.se eller besök www.onlinefatory.se