Vårkänslor hos handlarna: “Fler upplever nu lite medvind”

"Merförsäljning på 1 miljard".

Svensk Handel meddelar idag att det är vårkänslor där ute i handelsstugorna. Framtidsförväntningarna stiger nämligen i Handelsbarometern. Det är dock från låga nivåer men man pekar på att vårens ankomst, i kombination med lägre energikostnader och indikationer på att inflationstoppen är nådd, ger mer positiva utsikter.

Vi är givetvis glada över att fler handlare nu upplever lite medvind. Anledningarna till detta är flera, men givetvis spelar vårens ankomst en stor roll. Därutöver väntar också för handeln student och midsommarfiranden, vilket brukar generera ökad omsättning. Vi hoppas givetvis att så även är fallet i år, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Annons

Butikshandeln ska vara den delbransch som ökar mest när det kommer till framtidsindikatorn och dagligvaruhandlarna är extra positiva.

Det är framför allt dagligvaruhandeln som driver butikshandelns uppgång denna månad. Viktiga försäljningsperioder stundar och särskilt midsommar är viktig för dagligvaruhandeln. Förra året ökade merförsäljningen med cirka 1 miljard under midsommarveckan och det är dessutom då man passar på att ta in sommarpersonal, säger Sofia Larsen.

Svensk Handel kommenterar inte läget inom e-handeln, vilket förmodligen beror på att indikatorvärdet och statusen i branschen i stort är oförändrad jämfört med april månad. Tittar man på endast förväntningarna på försäljningen så har dock även e-handelsbranschen en liten boost med 2,4 enheter. Butikshandel, E-handel och Partihandel tror alltså på ökad försäljning framöver, enligt Handelsbarometern för maj månad.

Annons