Vill införa skatt på plastpåsar – nu ryter Svensk Handel ifrån

"Verkligen inte dokumenterat att plastkassar är sämre än andra kassar".

Brukar du som bedriver fysisk försäljning informera dina kunder om plastpåsars miljöpåverkan? Informera dem om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar? Kanske informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen av plastpåsar?

I så fall gör du helt rätt. Enligt Svensk Handels hemsida är alla företag med handel i butik skyldiga att agera enligt ovan sedan nya regler infördes den 1 juni 2017 efter ett beslut i EU. Som handlare måste man dessutom rapportera in till Naturvårdsverket hur många påsar man gör av med.

Annons

Tog fram egna riktlinjer

Hur informationsinsatsen till kunderna går till är upp till handlaren att avgöra. Man kan till exempel ha en informerande text på sin hemsida eller sätta upp skyltar i butiken.

Det fanns inga riktlinjer från regeringen till Naturvårdsverket, eller från Naturvårdsverket till handlarna. Så vi tog i samråd med Naturvårdsverket fram egna riktlinjer, berättar Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Upplever ni att handlarna följer de här informationsreglerna?

Utan att ha gjort någon vetenskaplig undersökning, så är vår bild ändå att det följs i stor skala.

Om du inte tycker dig ha sett några skyltar om påsars miljöpåverkan i sällanköpshandeln, eller fått någon informationsbroschyr i samband med köpet, så beror det enligt Mats Hedenström på att många handlare väljer att informera digitalt - antingen via den egna hemsidan eller genom att hänvisa till Svensk Handels sida.

Det måste också vara en rimlig arbetsbörda på dem som arbetar i butikerna, och förutsättningarna ser olika ut för olika företag. Precis som när det handlar om till exempel brottslighet i handeln blir det då naturligt att hänvisa till oss eftersom vi är en branschorganisation.

"Behöver en mer intellektuell diskussion"

I samband med att de nya reglerna infördes började många handelsföretag ta betalt för sina plastpåsar, vilket så småningom ledde till att antalet påsar som användes i handeln minskade rejält. Eftersom det i dagligvaruhandeln har varit standard att ta betalt för påsarna sedan 70-talet, är det i sällanköpshandeln som den största minskningen har skett under de senaste åren.

De kommande åren är det tänkt att svenskarna ytterligare ska minska sitt användande av plastpåsar, och för att skynda på processen har regeringen föreslagit en skatt på tre kronor per plastpåse. Och även om Svensk Handel ser positivt på att minska antalet plastpåsar, motsätter sig organisationen en sådan skatt.

Annons

Det vi vänder oss emot är att man inte gör skillnad på olika sorters plastkassar, om de görs av fossilbaserad plast eller om de görs av exempelvis sockerrör. Det är verkligen inte dokumenterat att plastkassar är sämre än andra kassar, säger Mats Hedenström, och lutar sig mot forskning som visar att exempelvis tygkassar måste användas länge och ofta för att kunna räknas som mer miljövänliga än plastkassar.

Rätt använt och så länge det inte hamnar i naturen är plast ett utomordentligt bra material som kan användas flera gånger. Vi behöver få en mer intellektuell diskussion om det här.

Gäller inte e-handeln

Mats Hedenström menar att Sverige redan ligger väldigt långt framme vad gäller användandet av plastpåsar om man jämför med andra europeiska länder. Att införa den aviserade skatten skulle för all del leda till mer intäkter till staten, men inte göra någon insats för miljön, tycker han. Dessutom ställer han sig frågande till att peka ut särskilt plastpåsar, när det finns en lång rad av andra saker i plast som kanske oftare hamnar i naturen.

Vi i handeln har redan visat att vi kan ta ansvar och att vi gärna gör vår del. Då behövs det inga skatter, avslutar han.

Reglerna angående plastpåsar gäller i dag bara fysisk handel och alltså bara just plastpåsar. E-handelsemballage och påsar som används för e-handelsfrakt omfattas inte. Regeringens förslag om en ny skatt är just nu ute på remiss, och kan bli verklighet tidigast 2020.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!