Villkor för våra event

För de event som arrangeras av Ehandel SE AB gäller följande villkor.

Deltagare:

En deltagare är en person som uppfyller de krav för deltagande på aktuellt event och som köpt biljett eller på annat sätt erhållit en biljett. Deltagaren är skyldig att informera Ehandel SE AB senast 14 dagar innan eventet i det fall att deltagaren inte kan delta på eventet. I det fall att deltagaren meddelar närmare inpå eventet, eller inte alls, har deltagaren inte rätt att begära återbetalning av biljetten och Ehandel SE AB har rätt att debitera deltagaren för motsvarande värde av biljetten.

Partnerföretag:

Villkoren för partnerföretag till ett event är reglerade i den aktuella överenskommelsen mellan partnerföretaget och Ehandel SE AB.

Övrigt

I det fall att ett event inte kommer att genomföras har Ehandel SE AB en skyldighet att informera deltagare och företagspartners senast 14 dagar innan eventet. I det fall att Ehandel SE AB samtidigt som man informerar om att ett event inte kommer att genomföras presenterar ett nytt datum för eventet som äger rum senast 12 månader efter aktuellt datum har inte deltagare eller Partnerföretag rätt att häva köpet. I det fall att Ehandel SE AB inte presenterar ett nytt datum för eventet som äger rum senast 12 månader efter aktuellt datum har deltagare rätt att få tillbaka samma summa som man betalat för biljetten. Partnerföretag har rätt att använda investeringen för andra erbjudanden från Ehandel SE AB om inget annat är avtalat.

För mer information kontakta event@ehandel.se.