Visma levererar inköpslösning för Apoteket AB

Visma har fått uppdrag från Apoteket AB att leverera en inköpsportal för bolaget. Den nya inköpsportalen ger en enhetlig beställningsprocess som styr användaren mot avtalade leverantörer och skapar samtidigt en effektivare fakturahantering.

- Inköp av indirekt material sker idag på många olika sätt och alltför många inköp görs hos leverantörer utan avtal med Apoteket. Genom att samla inköpen till färre leverantörer skapar vi förutsättningar för attraktiva avtal och lägre kostnader, säger Ulrika Eriksson, direktör för Marknad & Sortiment Apoteket AB.

Annons

Produkter och tjänster från Apotekets godkända och avtalade leverantörer kommer att finnas upplagda i inköpsportalen. För Apotekets medarbetare innebär det att beställning av dessa produkter och tjänster görs via portalen, där fakturan skickas elektroniskt till Apoteket.

Annons