36 förvärv senare – nu slår byggjätten 12 miljarder

"Vår tillväxtresa är ännu i sin linda".

Omsättningen ökade med 41,2 procent och nådde upp i drygt 12,6 miljarder kronor, medan rörelseresultatet steg från 657,8 till 710,6 miljoner kronor. Så såg helåret ut för e-handelskoncernen BHG, som trots tillväxten vittnar om en “svag totalmarknad”.

BHG gjorde sex förvärv förra året och de ska nu ha integrerats i verksamheten, vilket man tar upp som en anledning till bolagets positiva utveckling. Totalt har BHG nu förvärvat 36 verksamheter, varav 16 har skett efter att bolaget noterades på börsen.

Annons

Den ledande onlinepositionen i Norden har uppnåtts och arbetet med att skapa motsvarande starka ställning på den europeiska kontinenten har påbörjats, säger Adam Schatz, vd och koncernchef på BHG, i en kommentar till rapporten.

Han ser även stora möjligheter till fortsatt tillväxt.

Nettoomsättningen har trefaldigats och rörelseresultatet mer än fyrfaldigats. Samtidigt är jag övertygad om att vår tillväxtresa ännu är i sin linda. Vi verkar på väldigt stora marknader med god underliggande tillväxt. I tillägg till detta har vi tydliga geografiska expansionsmöjligheter – inte minst på den europeiska kontinenten - och en lång lista av potentiella förvärvsmöjligheter.

Under verksamhetsårets fjärde kvartal växte BHG med 48,1 procent, vilket innebar att omsättningen nådde upp i drygt 3,5 miljarder kronor.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!