80% av de unga männen vill påverkas under köpet

Svenska konsumenter dock mer skeptiska till AI än andra, enligt en ny undersökning.

Det är inte bara Ebays VD Daniel Wenig som tycker att AI är bland det hetaste man kan syssla med just nu. Nu får han nämligen sällskap av den yngre generationen, som gärna vill se mer inslag av AI till exempel när de handlar på nätet.

Två tredjedelar positiva

Konsumenter i åldern 18-34 år, det vill säga så kallade millennials, är mer positiva än andra till att artificiell intelligens (AI) används för att påverka deras köpbeteenden. Det konstateras i den nya undersökningen Consumer Perceptions of AI Survey från marknadsföringsbolaget Rocket Fuel. I undersökningen ska mer än två tredjedelar i millennials-gruppen ha sagt sig se direkta fördelar med att AI används för att påverka dem i en köpsituation.

Annons

Allra mest positivt inställda till AI var gruppen män i åldern 18-34 år, där 81 procent tyckte att användandet av AI är en “positiv och spännande teknikutveckling”.

Majoritet kände till begreppet

Undersökningen omfattade knappt 1 900 personer i Storbritannien, USA, Tyskland, Italien, Australien, Frankrike, Sverige och Spanien. En majoritet av de som deltog sade sig vara medvetna om begreppet AI och hur artificiell intelligens används inom till exempel försäljning och marknadsföringen.

I Sverige var kännedomen om och tillförlitligheten till AI dock något lägre än i de andra länderna. 

– Vår studie ger en intressant överblick över konsumenters attityder till AI och hur de ställer sig till det konstant föränderliga digitala landskapet. Vi ser att millennials tydligt förstår värdet med de möjligheter som tekniken kan ge och delar gärna med sig av personlig data. Men samtidigt kräver de att informationen som de delar med sig av används till deras fördel, säger Magnus Johansson, Nordenchef på Rocket Fuel i ett pressmeddelande.

Annons