Björn Borgs e-handel får butikernas tillväxt att blekna

Varumärkets egna e-handel mer än dubblades jämfört med samma period förra året.

Modemärket Björn Borg fortsätter att gå bra under 2016. Koncernens omsättning ökade med 21 procent mellan januari och mars och den egna butiksförsäljningen ökade med 15 procent.

När bolaget sammanfattar e-handeln för första kvartalet ser det dock ännu ljusare ut. Björn Borgs egna e-handel växte nämligen med hela 103 procent.

Annons

- Segmentet Detaljhandel ökade sina rörelseintäkter under första kvartalet 2016 med 58 procent till 32,4 miljoner. Ökningen är både hänförlig till att e-handeln fortsätter visa god utveckling, men även de egna butikerna har utvecklats positivt under perioden, skriver företaget i rapporten.

Nätbutiken dubblade omsättningen

E-handeln mer än dubblades och omsatte 12,4 miljoner kronor jämfört med 6 miljoner första kvartalet 2015.

- E-handeln uppvisade en fortsatt mycket god tillväxt, konstaterar företaget.

Rörelseresultatet var dock negativt för Björn Borgs detaljhandel, butiker och e-handel. Det var likväl en förbättring då man gick back 3,6 miljoner jämfört med 4,6 samma period förra året.

Är lönsamma i stort

Totalt sett är Björn Borg lönsamma, och omsatte 158 miljoner kronor kvartal ett, när man inkluderar bland annat grossistverksamheten, produktutveckling och royaltyintäker.

- Vi har god utveckling i Sverige, England, Finland och Holland, men Norge och Belgien har sämre försäljningsutveckling. Det är framförallt produktgrupperna underkläder och skor som driver den goda tillväxten, säger Henrik Bunge, VD på Björn Borg.

LÄS ÄVEN: Björn Borgs e-handel ökade med 73 procent 2015

Annons
Annons