Del 1: Bristen på chaufförer allt mer akut – ”finns ingen quickfix”

E-handlarna drabbas när för få personer vill arbeta som yrkeschaufförer.

Det är inte bara i Göteborgs hamn som transportproblem riskerar att ställa till det för e-handelsleveranserna. Bara de senaste månaderna har bland andra PostNord och ICA vittnat om att bristen på chaufförer håller på att åtminstone tidvis bli ett stort problem i Sverige. Det finns helt enkelt för få yrkeschaufförer, vilket leder till att det blir svårt att tillsätta vakanta tjänster.

Det är en bild som delas av Antti Vainio, som är utredare på Transportarbetareförbundet, en facklig organisation som många yrkeschaufförer tillhör.

Annons

- Det stämmer att det finns en chaufförsbrist i Sverige. Den beror på många saker, men en anledning är att det inte utbildas tillräckligt många yrkeschaufförer, säger han till Ehandel.se.

Utländska åkerier konkurrerar bara ibland

Samtidigt som för få utbildas till chaufförer, har godstransporterna ökat i landet och till på det har branschen drabbats av pensionsavgångar, berättar Antti Vainio. Enligt honom är det främst personer med behörighet att köra tyngre lastbilar som efterfrågas.

Men har inte konkurrensen från utländska åkerier ökat? I så fall borde det ju vara fler som slåss om jobben?

- Jo, och det kan ju tyckas lite paradoxalt. Vi ser en hårdare konkurrens från utländska åkerier, så vi har en överetablering i vissa delar av marknaden, men samtidigt har vi chaufförsbrist i andra delar.

Att situationen ser ut på det sättet beror enligt Antti Vainio på att det krävs olika tillstånd beroende på hur varorna transporteras. Om en del av transportsträckan har skett med sjöfart eller via järnväg behövs det till exempel inget svenskt trafiktillstånd, vilket gör det möjligt för utländska aktörer att köra de sträckorna.

- Men de leveranser som går från till exempel en terminal direkt ut till olika företag går inte riktigt att köra med utländska lastbilar på grund av de tillstånd som krävs.

Antti Vainio menar att det dels behövs fler yrkeschaufförer, som alltså både har behörighet att framföra tyngre fordon och har gått en yrkeschaufförsutbildning, och dels insatser för att göra yrket i sig mer attraktivt.

"Problemet har ökat markant"

Han tror att allt från just uppgifter om konkurrens från utländska åkerier till rykten om självkörande fordon i framtiden, har gjort att många väljer bort chaufförsjobbet.

Annons

- Många är oroliga för åkeribranschens framtid, och då väljer man att göra något annat, säger han.

Caj Luoma, som är chef för utbildning och kompetensförsörjning på arbetsgivarorganisationen Transportföretagen, intygar att det finns en stor brist på chaufförer i Sverige och att problemet dessutom har vuxit de senaste åren.

- Det här är en fråga som har legat på bordet länge men som nu har nått en bredare publik. De senaste 2-3 åren har problemet ökat markant i omfattning, säger han.

Enligt Caj Luoma skulle det behövas ungefär 7 000 nya chaufförer om året i Sverige framöver, men samtidigt saknas det personer som kan och vill fylla de platserna. Att bristen har uppstått menar han beror på flera saker, men lyfter fram ett lågt intresse för yrkesutbildningar på gymnasiet i allmänhet, samt att det inte har satsats tillräckligt på arbetsmarknadsutbildningar till chaufförsjobb.

Även chaufförer med B-körkort efterfrågas

Luomas uppfattning är att bristen är, och kommer att fortsätta att vara, stor inom både tyngre transporter och inom chaufförsjobb som endast kräver B-körkort. Detta eftersom distributionen från till exempel terminaler ut till företag utgör “den stora bulken” i svensk transport i dag.

- Många aktörer efterfrågar även chaufförer som bara har B-körkort. Företagen behöver både och, säger han.

Om man genomför en gymnasieutbildning inom transport kan man få jobb som chaufför direkt efter studenten, men då tar utbildningen förstås tre år att genomföra. En arbetsmarknadsutbildning för vuxna går å ena sidan betydligt fortare - ofta omkring 25-30 veckor enligt Caj Luoma - men tilltalar å andra sidan inte alla, eftersom förkunskaperna hos de som vill bli chaufförer kan variera.

Men problemet är alltså huvudsakligen att för få personer söker sig till de utbildningar som redan finns. 

- Någon quickfix finns inte, då hade vi gjort det för länge sedan. Det här handlar mycket om att informera om hur det är att ha ett yrke inom transportsektorn. Men när det gäller attitydfrågor tar det tyvärr lång tid att förändra.

"Vi utbildar rakt ut i arbetslöshet"

Caj Luoma berättar för Ehandel.se att det inte bara är transportsektorn som har problem med att få tag i personal, utan att samma situation finns i alla branscher som behöver yrkesutbildad personal. Sedan märks det kanske extra mycket inom just transportsektorn, eftersom den anställer betydligt fler personer än många andra branscher.

- Det här är egentligen inte ett branschproblem utan snarare ett strukturellt problem, även om det förstås också blir ett branschproblem, säger han.

Samtidigt som en del branscher, som till exempel transportsektorn, alltså letar med ljus och lykta efter kvalificerad personal finns det som bekant en hel del yrken där många istället slåss om jobben. Caj Luoma hade gärna sett politiska initiativ för att förhindra att “personer utbildas rakt ut i arbetslöshet”, vilket han menar är vad som sker i många branscher i dag.

- Jag förstår att det är en komplex fråga. Men vi utbildar människor rakt ut i arbetslöshet, och det finns ingen diskussion om det här i dag, avslutar han.

MISSA INTE: Del 2 där politikerna berättar hur de ska lösa krisen.

Annons