Comeback för Zoovillage: 100 miljoner och nära dubblad vinst

"Arbetet har varit lyckosamt".

Om man bortser från en satsning på “samma dag”-leveranser och ett utbyte av företagets plattform, har det varit ganska tyst från e-handelsföretaget Zoovillage de senaste åren. Men nu gör modehandlaren en storstilad comeback.

LÄS ÄVEN: Zoovillage byter ut sin egenutvecklade plattform

Annons
Annons

Mer exklusivt sortiment

Under sitt senaste verksamhetsår kom Zoovillage upp i drygt 103 miljoner kronor, vilket är en ökning med 28 procent från året innan. Samtidigt ökade företagets resultat från 4,5 till 7,9 miljoner kronor. Både i omsättningen och på resultatsidan levererar Zoovillage, så vitt vi kan se, några av sina bästa siffror sedan starten.

- Snittordervärdet och antal köp per besökare fortsätter att öka, vilket är ett kvitto på att bolaget fortsätter att utvecklas i rätt riktning, skriver Zoovillage i sin årsredovisning.

- Konkurrensen och prispressen har varit fortsatt tuff, men bolaget gick ändå in i året med fokus att öka upp marginalerna och öka upp omsättningen. Arbetet har varit lyckosamt.

Under det aktuella verksamhetsåret, det vill säga 2017, har Zoovillage både genomfört en flytt till nya kontors- och lagerlokaler, och genomfört förändringar i sortimentet. Nu är tanken att bolaget i första hand ska sälja varumärken "med smalare distribution", alternativt produkter som ligger i ett högre prissegment.

"Marginalerna ökade markant"

Arbetet med att ställa om i utbudet ska ha pågått i flera år, men verkar alltså - av bolagets utveckling att döma - nu ha gett resultat.

- Detta arbete gav effekt framför allt under andra halvåret 2017 då omsättningen och marginalerna ökade markant.

Under det här året är Zoovillage inställt på att jobba vidare med utvecklingen av företagets sortiment, samtidigt som det finns planer på bättre kundservice, snabbare leverans och försäljning utanför Skandinavien.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!