Helgläsning: Den långa vägen till miljövänlig frakt

Hur står sig hållbarhet i konkurrensen med hastighet och pris?

Den gamla tidens e-handel, då kunderna gladeligen väntade i flera veckor på att få gå och hämta upp sitt paket, är sedan länge förbi. Numera lanseras nya frakttjänster på löpande band och kunderna kan - åtminstone i vissa geografiska områden - välja mellan allt från ombud och paketskåp till hemleveranser med eller utan personligt mottagande.

Skifte i kassan blev "första steg"

I första hand har diskussionen om och utvecklingen av e-handelsfrakter handlat om hur kunden ska kunna få sitt paket så smidigt som möjligt, för ett pris som hon eller han tycker är överkomligt. "På kundens villkor" har på många sätt varit det rådande mantrat när det kommer till leveranser.

Annons

Samtidigt har det varit ganska tyst om hur de allt mer flexibla e-handelsleveranserna påverkar miljön - även om hållbarhetsfrågan på senare tid har klättrat på agendan. I veckan berättade vi om skönhetsföretaget Kicks, som med hjälp av en ganska enkel strategi hade lyckats få kunderna att välja hållbar frakt framför hastighet och pris.

LÄS ÄVEN: Så fick Kicks kunderna att välja miljön framför snabb leverans

Kicks förändring beskrevs dock som ett "första steg" på vägen mot mer hållbara leveranser, och många aktörer är överens om att mer måste göras på området. Men som e-handlare äger man ju oftast inte logistikkedjan själv. Därför tog vi kontakt med ett antal logistikbolag, som alla fick redogöra för hur de vill göra e-handelsleveranserna mer miljöanpassade.

"Konsumenter måste också ta ansvar"

Maria Nilsson Öhman, som är Sustainability Manager på DHL Freight Sweden, anser att utmaningen till stor del ligger i att leveranserna hela tiden ska bli snabbare och snabbare. När varorna ska köras ut så snart som ett par timmar efter beställningen, är det helt enkelt svårt att fylla bilarna.

- Kan inte bilarna köras med en hög fyllnadsgrad så kommer utsläppen och trängseln att öka. Med en  längre planeringshorisont ges också möjlighet till att använda mer järnväg i transportlösningar, skriver hon i ett mejl till Ehandel.se.

En bättre infrastruktur och ett större utbud av förnyelsebart bränsle kan också minska utsläppen, skriver hon.

- Men det handlar också om att konsumenter måste ta ansvar för sina inköp. Gratisreturer och många små inköp ökar naturligtvis utsläppen från transporterna.

Maria Nilsson Öhman ser framför sig att elfordon och cyklar kommer att få ett större utrymme i citylogistiken framöver. Hon tar även upp att undersökningar ska ha visat att många svenskar är beredda att betala för miljövänlig frakt, alternativt att vänta längre på sin leverans om den sker på ett miljövänligt sätt.

Annons

Extra kostnad till miljöintresserade åkerier

För att dra sitt strå till stacken har DHL i Sverige bland annat lanserat tillvalet Miljöfrakt, som innebär att fossila lösningar ersätts med klimatsmarta alternativ.

- Kostnaden är fem kronor per paket och intäkterna går till en extra ersättning för de åkerier i vårt nätverk som satsar på en dyrare klimatsmart teknik, eller ett fossilfritt bränsle. Genom att välja Miljöfrakt kan konsumenten enkelt bidra till en snabbare omställning här och nu, samtidigt som det möjliggör att våra åkerier vågar investera i klimatsmarta lösningar, skriver Maria Nilsson Öhman.

Hos PostNord ser man en miljömässig utmaning i att allt fler kunder vill ha sina e-handelsleveranser till "ett låst utrymme nära bostaden", istället för att själva hämta upp dem hos ett ombud. Fler stopp betyder mer transporter, vilket innebär mer utsläpp.

Ett sätt att motverka den utvecklingen kan enligt PostNord vara att branschens olika aktörer blir bättre på att samarbeta.

- Ett ökat samarbete i branschen är önskvärt men vi måste också beakta till exempel konkurrenslagstiftningen, och se till att konkurrensen främjar utvecklingen, skriver Yvonne Adolfsson, som har titeln Manager Customer Concepts hos PostNord.

Tågfrakt kräver bättre omlastning

Andra alternativ kan vara fossilfria bränslen och elfordon, eller frakt via tåg.

- Att transportera mer på tåg kan vara ett alternativ när det gäller längre transporter, men då måste omlastningsfrågan lösas på ett effektivt sätt. Godstrafiken som går på järnväg är i dag i allt väsentligt designat utifrån parti- och hellaster, med en längre ledtid. För att tåget ska bli ett alternativ för paketleveranser måste en större flexibilitet till, med rationell intermodal omlastning och tåg med högre hastigheter än för traditionella godståg.

Brings informationschef Adam Leth tycker inte att det går att sätta fingret på en huvudsaklig utmaning för att göra e-handelslogistiken mer hållbar.

- Det är flera komponenter som behöver verka tillsammans och alla aktörer behöver ta större ansvar för att minska vår miljöpåverkan. Den bästa effekten tror jag uppstår när alla tar ansvar och vill vara en del av lösningen.

Trädplantering räcker inte

Han räknar upp e-handelslogistikens parter i tur och ordning:

- Leverantörerna behöver investera i mer hållbara leveransalternativ. Näthandlarna behöver erbjuda och synliggöra fler gröna leveransalternativ till konsumenterna. Konsumenterna kan kräva fler gröna leveransalternativ av näthandlarna och sedan välja de alternativen i checkouten, förklarar han och tillägger att våra städer på många sätt inte är anpassade för de ökande e-handelsleveranserna.

Adam Leth har dock flera förslag på åtgärder som kan vidtas för att göra e-handelsleveranserna mer miljöanpassade. Det handlar bland annat om att investera i den egna verksamheten, att optimera rutterna och att välja rätt typ av fordon till rätt leverans.

- Men också att vi är en aktiv pådrivare för att testa ut nya tekniker och idéer för mer hållbara leveranser och för andra leverantörer. Att klimatkompensera genom till exempel trädplantering i en annan del av världen är bra, men det kommer inte att minska vår miljöpåverkan i Sverige. Vi behöver också lyfta blicken och söka samarbeten både i vår egen bransch och med andra branscher.

"Blir dyrare att påverka negativt"

Enligt DB Schenker Sverige, där Hanna Melander är kvalitet- och miljöchef, ligger mycket av utmaningen i att hitta ny teknik som kan möjliggöra fossilfria transporter. Därför har logistikföretaget tagit fram en “omfattande strategi” inom just det området.

- Hela strategin kan man läsa om i vår hållbarhetsredovisning, men kort beskrivet så arbetar vi tillsammans med vår organisation, våra kunder, leverantörer, myndigheter, branschorganisationer med flera för att tillsammans nå vårt mål, som är att bli fossiloberoende.

Hanna Melander menar att priset och hastigheten fortfarande är det som i första hand lockar konsumenterna, men tillägger att intresset för miljövänlig frakt har ökat, och troligtvis kommer att öka ännu mer.

Om ett par år tror Hanna Melander att situationen kring logistik och klimatanpassning har förändrats helt.

- Enligt tydliga riktlinjer från regering och riksdag så kommer i framtiden "förorenaren att betala" för den miljöpåverkan man ger upphov till. Det kommer att påverka hela vårt samhälle och det kommer också att leda till att transporter - och allt annat som påverka miljön negativt - kommer att bli dyrare.

Annons