E-handel endast hos 2 av 10 bolag: ”Många i startgroparna”

Boomen väntar fortfarande.

Trots att e-handeln ökar för varje år som går och i år väntas omsätta omkring 77 miljarder kronor, står den fortfarande för under tio procent av all handel. Och endast två av tio tillfrågade företag, eller 18 procent, säger sig driva försäljning i digitala kanaler.

Det framgår av en Novusundersökning som betalföretaget Svea Ekonomi har beställt. I undersökningen ger tusen svarande, främst VD:ar och ekonomichefer för både B2B- och B2C-företag, sin syn på e-handelns framfart.

Annons

"Många som skjuter på det"

Och även om det alltså fortfarande bara är en minoritet som faktiskt säljer varor på nätet, så saknas knappast optimism på området. Åtta av tio säger sig enligt undersökningen ha varor eller tjänsten som skulle lämpa sig bra för digital försäljning.

- Vi jobbar dagligen med att hjälpa företag att maximera sin försäljning i digitala kanaler och vi ser att det finns otroligt många företag som står i startgroparna för att gå digitalt. De är medvetna om att de kommer att behöva ställa om förr eller senare. Tyvärr är det alltför många som skjuter på det, säger Svea Ekonomis e-handelsexpert Emma Lindgren i ett pressmeddelande.

Många upplever avsaknad av kompetens

Många av de deltagande företagen sade sig sakna kompetens för att möta de utmaningar som kommer med en ökande digitalisering.

- Företagen måste ta sig an dessa utmaningar idag för att kunna vara framgångsrika även imorgon. Dock är det positivt att så många företag anser sig ha produkter och tjänster som klarar e-handel och att det finns en ambition att väva in digitala lösningar i affärsverksamheten. Det visar på att det finns en enorm kapacitet för ökad e-handel i Sverige, säger Emma Lindgren.

Svea Ekonomis Novusundersökning omfattar tusen telefonintervjuer som genomfördes 3-31 maj 2018. 

Annons