E-handel på stark frammarsch i Nigeria

Ny teknik har gett fler jobb och lägre priser.

Det är inte bara rika västländer som gynnas av den växande globala e-handelsvågen. Nu rapporterar nigerianska tidningen The Guardian - ej att förväla med den brittiska tidningen med samma namn - att ökad e-handel har lett till en rad positiva effekter i Nigeria.

Bland annat har den framväxande e-handelsmarknaden, förutom att starkt bidra till ökad ekonomiskt tillväxt, även skapat fler jobb, förenklat affärerna och bidragit till större priskonkurrens.

Annons

Högre levnadsstandard

För landets befolkning har det inneburit en generellt högre levnadsstandard. Det har också ökat bekvämligheten, eftersom e-handeln resulterat i att allt fler kan beställa varor genom några få klick, som sedan levereras vid dörren.

För näringslivet har den ökade e-handeln bidragit till att lokala teknikföretag blomstrat och lockat dit utländska teknikaktörer från såväl Silicon Valley som Europa, som ofta ser Nigeria som ett nav för utvecklingen på den afrikanska kontinenten.

Bankerna avgörande

Bankerna har haft en avgörande roll i utvecklingen och på ett avgörande sätt bidragit med ekonomiska tillgångar till e-handelsmarknaden. Bland annat har fler banker bidragit till framväxten av en elektronisk infrastruktur som har varit avgörande för att få olika betalningsalternativ att fungera. Gradvis har bankerna fått sina kunder att övergå till att sköta sina bankärenden över nätet, vilket inkluderar e-betalningar och mobila transaktioner.

Många banker har också gått in och stöttat enskilda e-handelsföretag rent ekonomiskt, exempelvis med kapital för företagsexpansion. Ett exempel på detta är Acess banks bidrag till Ubers etablering i Nigeria.

Bank lanserade e-handelsportal

Ett annat exempel på hur en bank bidragit till framväxten av landets e-handelsmarknad är GT Bank som nyligen lanserade “The SME MarketHub”, en e-handelsportal för små och medelstora företag (SME). Portalen är designad för att möjliggöra för Nigerianska entreprenörer att expandera sina verksamheter till andra länder med hjälp av nätet. På så sätt ska fler nigerianska e-handelsföretag kunna dra fördel av den stora globala marknaden, enligt nigeriaska The Guardian.

Läs även: Snabbt genomslag när Nigeria fick Blocketkopia

Annons