E-handeln ökar efterfrågan på stora och centrala lager

Efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter ökar kraftigt, samtidigt ökar behovet av mindre terminaler i de större städerna

Att e-handeln skapar nya behov av fastigheter är inget nytt. Inte heller det faktum att efterfrågan på lager- och logistikfastigheter ökat markant, och trenden ser ut att hålla i sig.

Enligt en rapport från fastighetsrådgivningsföretaget Savills färdigställdes en halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta under 2015, och lika mycket yta väntas tillkomma under både 2016 och 2017.

Annons

– E-handeln i Sverige växer med nästan 20 procent årligen och slutkonsumenterna ställer allt högre krav på snabbhet och flexibilitet i slutleveransen, säger Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige.

Terminaler nära storstäder

I rapporten konstateras det även att det finns en ökad efterfrågan på lager nära järnväg och att hyresgästerna gärna bygger helt automatiserade lageranläggningar, likt Komplett och modejätten Boozt, för att öka snabbhet och flexibilitet gentemot slutkonsumenten.

Något som innebär att investeringarna ökar och att hyresperioderna blir längre. Men det är inte bara stora lageranläggningar som e-handlarna suktar efter. Efterfrågan av mindre lager och terminaler för utleverans nära storstäder ökar också.

– I dagsläget uppfyller handlarna i stort sett konsumenternas krav, men högre framtida krav kommer leda till ett större behov av mindre lager i de större städerna, säger Peter Wiman.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!