Helgläsning: E-handlarna som inte är välkomna som kunder

Nästan alla leverantörer i vår undersökning väljer av olika anledningar bort samarbeten med e-handlare.

Bristande kreditvärdighet, en vilja att sälja otillåtna substanser, en affärsidé som inte har tillräckligt stor potential, eller det mer diffusa “etiska skäl”. Det finns en hel del anledningar till att e-handlare får kalla handen av några av Sveriges populäraste e-handelsleverantörer. Det visar en enkätundersökning som Ehandel.se har genomfört.

16 av 35 valde att svara

För några veckor sedan skickade vi ut en enkät till totalt 35 e-handelsleverantörer, som alla har blivit omskrivna på Ehandel.se minst en gång tidigare. De allra flesta har dock förekommit på vår sajt i betydligt högre utsträckning än så. Från början hade bolagen en vecka på sig att svara på våra frågor, men trots att vi både förlängde svarstiden med fem dagar och i samband med det skickade ut en påminnelse valde 19 av leverantörerna att inte skicka in några svar. Vi har dock fått kontakt med 16 bolag som berättar om vad som får dem att tacka nej till e-handlare som vill bli deras kunder, alternativt säga upp avtal med e-handlare som visat sig inte hålla måttet.

Annons
Annons

Frågorna vi ställde var “Händer det att ni tackar nej till e-handlare som vill bli kunder till ert företag/säger upp avtal med e-handlare som har varit era kunder?”, “Om ja, vad kan det finnas för anledningar till det beslutet? Handlar det om e-handlarens produkter, personen som driver butiken, eller något annat?” samt “Hur bedömer ni ifall en e-handlare är seriös nog att bli kund hos er?”.

"Måste uppfylla produktspecifikationer"

Vi har tidigare sett att e-handlare som driver vuxenbutiker eller har en viss typ av målgrupp upplever svårigheter med att få till leverantörsavtal, men problemet - eller vad man nu vill kalla det - verkar vara betydligt vanligare än vad många kanske har trott. Av de 16 bolag vi fick kontakt med var det endast ett fåtal som sade sig välkomna alla e-handlare.

- Vi har i nuläget inte tackat nej till eller sagt upp avtalet med någon e-handlare. Eftersom vi fortfarande är i en utvecklingsfas av produkten så värderar vi feedbacken från alla kunder, även om vi har fall där vi går back på relationen just nu, skriver till exempel David Linell, VD på Divvit.

Men den stora majoriteten av de vi har fått kontakt med är alltså lite mer petiga än så. Det gäller oavsett om leverantören arbetar inom logistik, IT, marknadsföring, betalningar eller något annat vanligt e-handelsområde.

- Vi tackar nej till kunder om företaget och dess produkter exempelvis inte följer svensk lagstiftning, inte uppfyller våra produktspecifikationer eller krav på betalningsförmåga för utförda tjänster, skriver Adam Leth, informationschef på Bring.

Ammunition och explosiva varor förbjudet

Brings konkurrent PostNord har också tackat nej till att ta in e-handlare som kunder, även om PR-chefen Markus Trautmann menar att det är väldigt ovanligt att det händer. Han poängterar att PostNord inte “värderar e-handlarens affärsidé” men att det ändå krävs att e-handelsföretaget i fråga följer logistikleverantörens villkor.

- I de fall vi inte väljer att samarbeta med ett e-handelsföretag kan det bero på att de säljer varor som inte är förenliga med våra villkor, vi levererar till exempel inte vapen och droger, skriver han.

Ni levererar väl visst vapen så länge fraktmetoden följer era regler?

Annons
Annons

- Det är helt rätt av dig att man kan skicka vapen med PostNord, men det måste göras på ett korrekt sätt och försändelserna ska skickas som “Värde”, vilket är dyrt. Så det är inte sannolikt att någon e-handlare använder oss för leverans av vapen. Däremot är ammunition och andra explosiva varor förbjudet att skicka med oss, förtydligar han.

Måste klara kreditvärdering

Flera betalbolag har, kanske inte helt överraskande, krav på kreditvärdighet.

- Vanligast är att det sker mot bakgrund av en kreditvärdering. Det har betydelse för handlarens förmåga att betala för tjänsten, men det kan även vara en indikation om handlaren kan fullgöra sina åtaganden mot sina kunder, meddelar Daniel Larsson, VD på Dibs.

Hos Dibs är det dock en “företagshemlighet” hur bedömningen av e-handlarnas seriositet går till mer exakt.

- Det är en samlad bedömning av olika information där kreditvärderingen är en del och ett viktigt element.

"Viktigt utesluta bedragare"

Ett liknande upplägg gäller hos Marginalen Bank, som med sin checkout Hygglig vill nå ut till e-handlarna.

- Vi kontrollerar alltid våra potentiella kunder innan de blir kunder till banken. Är det så att vi ser att man ligger i ekonomiskt trångmål så är det svårt att få bli kund. Vi har även en policy som gör att vi inte tar in kunder som bedriver försäljning av en viss typ av produkter, skriver David Fröman, försäljningschef på Marginalen Bank.

Johan Lindberg, VD på Billmate, tar upp att det är viktigt för slutkonsumenterna att betalföretaget verifierar att det är seriösa handlare som använder deras tjänster. 

- Vi gör alltid en ordentlig granskning av företaget och vilka som ligger bakom företaget. Viktigt att utesluta att det är bedragare vi har att göra med och vi har dessutom skyldighet att göra detta enligt lagar och regler, skriver han till Ehandel.se.

Magkänslan - "bra indikator"

Men det är inte bara en kreditupplysning man måste klara om man som e-handlare vill bli kund hos en leverantör. Bland svaren vi har fått in framgår det att företagen även ägnar sig åt allt från kontroll av e-handlarnas sajter och personerna bakom dem till att bedöma “helheten”. En leverantör bedömer “magkänslan som en bra indikator”, och en annan vill varken beblanda sig med onlinespel där man kan vinna pengar, piratkopierat material, eller “droger och andra substanser”.

- Det kan vara att e-handlaren som vill bli kund inte kan uppfylla krav som ställs på dem ur kundkännedomsperspektiv eller att de önskar sälja produkter som inte är förenliga med vår policy för betalning, skriver ett företag som vill vara anonymt, och fortsätter:

- I det fall en befintlig e-handlare sägs upp handlar det om företag som hamnat på obestånd och riskerar att inte kunna uppfylla sina åtaganden mot konsument/leverantör eller någon form av avtalsbrott.

"Brukar visa sig vem som är oseriös"

Hos Specter, som erbjuder affärssystem, brukar kreditupplysning kompletteras med samtal med kunderna. VD:n Lennart Samsson menar att det är väldigt ovanligt att Specter tackar nej till e-handlare.

- Om kreditupplysningen är till nackdel för kunden brukar vi ta en diskussion med kunden för att få en bild av situationen och bedöma om vi går vidare eller inte, till exempel genom förskottsbetalning av den första avtalsperioden. Sedan är säljprocessen ganska lång - om en företagare är oseriös brukar det visa sig längs vägen, skriver han.

I vissa fall har e-handlarna faktiskt sig själva att skylla om avtal sägs upp.

- Anledningen kan vara att e-handlaren bryter mot lagen eller att de beter sig på ett sätt där de inte respekterar vår personal, hälsar Kalle Ivarsson, försäljningschef på Glesys.

Säger upp avtal med hotfulla e-handlare

Katrin Lundgren, VD på Kodmyran, är inne på samma linje.

- Kunder som försöker hota eller utpressa oss på olika sätt för att få sin vilja igenom, eller kunder som uppträder otrevligt mot vår personal säger vi upp vårt avtal med. De får en varning innan och upprepas beteendet säger vi upp avtalet. Kunder som inte kan betala för vår tjänst av olika anledningar stänger vi ned butiken för, skriver hon.

Enligt Katrin Lundgren händer det att Kodmyran tackar nej till e-handlare ifall företaget inte känner att det det har att erbjuda matchar kundens önskemål. I sådana fall brukar Kodmyran istället rekommendera en annan leverantör.

- Däremot så nekar vi dem inte att bli kund om de ändå envisas med att vilja bli det efter vi pratat om saken, men vi avråder som sagt starkt och förklarar varför vi inte passar dem och om de ändå väljer oss vad de då kan förvänta sig hos oss för att inga missförstånd ska uppstå i senare skede, skriver hon.

"Personliga mötet det viktigaste"

Jämfört med betalningar och leveranser, är det möjligen lite lättare att välja bort samarbeten inom till exempel marknadsföring. Pineberry, som hjälper e-handlare med onlinemarknadsföring, säger till exempel nej ifall e-handlaren inte bedöms ha tillräckligt stor potential på Google eller Facebook. På samma sätt kan befintliga kunder sägas upp ifall projektet inte går i den riktning som var tänkt när det inleddes.

- Vi kollar så klart på basfakta om företaget, deras sajt och erbjudande. Det viktigaste är dock det personliga mötet med den potentiella kunden. Detta ger oss grunden till om det finns förutsättningar för ett fruktsamt samarbete eller inte, berättar Michael Wahlgren, VD och grundare.

Övriga leverantörer som har hört av sig har bland annat tagit upp att de inte vill arbeta med för små företag eller med personer som har “stora samarbetssvårigheter”. Alla leverantörer fick möjlighet att vara anonyma om de så önskade.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!