Krönika: En bra SEO-grund är nyckeln till framtida tillväxt

Back to basics med SEO-specialisten Albin Sandberg från den digitala marknadsföringsbyrån Adsight. Det du bara måste ha på plats i din e-handel när det kommer till Google.

E-handeln fortsätter sin stabila tillväxt i Sverige samtidigt som allt fler konsumenter uppger att de använder sökmotorer som Google för att hitta de produkter man letar efter. På grund utav en hårdnande konkurrens och fler aktörer på marknaden blir det däremot allt svårare att synas i sökmotorernas topp – om du inte vet hur du ska optimera din e-handel för att ranka bättre, vill säga!

Google en allt viktigare källa

I Ebarometerns senaste årsrapport, från ifjol, uppger 73 procent av de tillfrågade att Google är deras viktigaste källa inför ett köp på nätet. Det gör sökjätten till den näst viktigaste informationskällan följt efter butiken/varumärkets egna hemsida.

Annons

Rapporten uppger också att en webbutik som hamnar högt upp i en sökning, relaterad till en viss produktkategori eller vara, sannolikt upplevs som en markör för trovärdighet. Med andra ord blir en god närvaro i sökmotorerna allt viktigare för de e-handlare som vill attrahera fler kunder framöver. Men hur kan man optimera sin webbshop för att få bättre placeringar i Google och andra sökmotorer?

Skapa en bra URL-struktur

Något av det mest grundläggande för att lyckas i sökmotorerna är att skapa en bra URL-struktur. Det gör det nämligen enklare för användarna att navigera och hitta den produkt de är ute efter, samtidigt som det också gör det enklare för sökmotorerna att indexera din webbplats.

För att skapa en bra URL-struktur bör du tänka på följande:

  • Skapa en hierarkisk uppbyggnad
  • Håll URL:erna så korta som möjligt
  • Använd ”-” för att separera ord i URL:erna istället för ”_”
  • Inkludera ditt nyckelord i URL:erna
  • Använd dig endast av små bokstäver

En optimerad URL-struktur är alltid hierarkisk, där din startsida utgör toppskiktet i hierarkin och produktsidorna bottenskiktet. Mellan dessa två bör du ha en kategori och underkategori, vilket då ser ut som följande:

startsida/kategori/underkategori/produktsida

Låt oss säga att du driver en e-handel som tillhandahåller datorer. En bra URL-struktur skulle då kunna se ut som följande:

www.dinwebbplats.se/datorer/laptops/macbook-air-128gb-silver

Skapa en bra meny-struktur

När du väl har skapat en bra URL-struktur är det dags att även utforma menyn, vilket som tur nog är väldigt simpelt. Det enda du behöver göra är att kopiera den struktur som du redan skapat. På så sätt får du en lättnavigerad meny som gör att besökarna enkelt kan hitta det dem söker efter.

Annons

En tumregel inom e-handel är att alla sidor på din webbplats ska kunna nås från startsidan med 3 klick.

Skapa en brödsmulemeny

Det sista du bör göra relaterat till URL- och meny-strukturen, är att implementera en så kallad brödsmulemeny, även känd som "breadcrumb menu" på engelska. Detta är en meny som består av interna länkar och visas i toppen på varje webbsida.

På så sätt kan användarna enkelt förstå var på webbplatsen de befinner sig, samtidigt som de också kan navigera sig tillbaka till de kategorier de kom ifrån. Det medför även att ni får en naturlig optimering för internlänkning.

Denna struktur bör alltså följa din meny-struktur och ser således ut på följande sätt:

startsida/kategori/underkategori/produktsida

Utnyttja dina kategorisidor

Som du kanske är medveten om har alla webbplatser en så kallad ”kraft” som avgörs av antalet och kvalitén på externa länkar. Det som är positivt när du strukturerar din webbshop med ovanstående hierarki, är att denna kraft också fördels enligt samma mönster.

Det betyder således att din startsida är den kraftfullaste sidan på din webbplats följt av kategorisidorna, underkategorierna och produktsidorna. Eftersom kategorisidorna är så pass starka betyder det att de har en god chans att få bra positioner i sökmotorerna – förutsatt att du utnyttjar dem på bästa sätt!

För att optimera dina kategorisidor på bästa sätt bör du använda dig utav innehåll. Det vill säga att du kompletterar din kategorisida med ett textstycke. Som du kanske listat ut vid det här laget bör texten beröra nyckelordet. Din kategorisida ”datorer” bör således förses med en text som handlar om just det. Ett bra tips är att även knyta an till relaterade sökord och de produkter du tillhandahåller.

Utnyttja dina produktsidor

Trots att produktsidorna ligger längst ner i hierarkin betyder det inte att de är helt värdelösa, utan snarare tvärtom – de kan vara en riktig guldgruva för många e-handlare. Anledningen till detta är att de allra flesta använder sig utav de produktbeskrivningar som tillhandahålls av leverantörerna.

Något som i sin tur leder till att hundratals e-handlare riskerar att ha duplicerat innehåll på produktsidorna. Du kanske förstår vart jag vill komma – att det är negativt för dina placeringar i sökmotorerna. Om du istället utnyttjar dessa sidor, och skriver unika produktbeskrivningar, kommer du att kunna njuta av placeringsförbättringar och mer trafik till din webbshop!

Välj rätt toppdomän

Efter att du genomfört ovanstående optimeringar kanske det går så pass bra för din e-handel att det är dags att expandera till nya marknader. Något som ger de flesta huvudvärk, för hur ska man strukturera domänerna?

När det kommer till toppdomäner och domänstrukturer finns det inga enkla svar. Det är ett komplicerat ämne som helt enkelt behöver en artikel för sig, men med det sagt så ska jag försöka göra det så enkelt som möjligt!

Vid internationella satsningar finns det framförallt tre olika URL-strukturer som används:

1. Landspecifika domäner (www.dinwebbplats.se)
2. Subdomäner (se.dinwebbplats.com)
3. Undersidor med generisk toppdomän (www.dinwebbplats.com/se/)

Alla varianter har sina för- respektive nackdelar, och det finns inte heller något generellt alternativ som passar alla. Valet bör grunda sig i dina förutsättningar, men för att göra det enkelt kan du tänka på följande sätt:

  • Landspecifika domäner är mest passande för stora företag som har stora muskler, både vad gäller pengar och personal. Det tar nämligen mycket tid och energi att översätta hela webbplatsen till respektive marknader, samt bygga upp dess kraft.
  • Subdomäner kan vara ett bra alternativ för både små och stora företag om de besitter rätt teknisk kompetens.
  • Undersidor med generisk toppdomän är det kanske mest populära alternativet för organisationer som vill komma igång med sin utlandsexpandering så snabbt och smidigt som möjligt.

Annons