H&M vill att e-handeln ska växa med 25 procent per år

Den totala omsättningen ökar med 9 procent.

Igår eftermiddag kunde vi konstatera att spänningen hade stigit rejält inför H&M:s delårsrapport. Efter en tids kräftgång, inte minst på börsen, undrade analytiker och experter om företaget nu slutligen skulle börja redovisa konkreta siffror på hur det går för e-handeln.

Online ska bli lika lönsamt som butik

Så blev det också delvis, ser vi nu. Visserligen släpps inga konkreta siffror, men koncernen konstaterar att onlineförsäljningen på vissa marknader nu står för 25-30 procent av den totala omsättningen. Och mer ska det bli, hoppas företaget.

Annons

- Vi ser en årlig tillväxttakt för H&M-gruppens onlineförsäljning om minst 25 procent framöver med en lönsamhet på samma nivå som de fysiska butikerna, skriver bolaget i delårsrapporten.

Koncernen klargör också att de ska fortsätta att satsa på e-handeln under det kommande året. Under rubriken “Bransch i förändring” beskrivs situationen som följer:

“Modehandeln genomgår en omfattande förändring till följd av den ökade digitaliseringen. Kundernas beteende och förväntningar förändras i allt snabbare takt och en allt större del av handeln sker online. Detta skifte innebär stora möjligheter för H&M-gruppen. Vi har en stark position med välkända globala varumärken som är anpassade för både fysiska butiker och online-handel och vi är finansiellt starka och kan investera i den takt som krävs.”

Inför fler leveransalternativ

Därefter radar H&M upp en rad punkter på hur de ska förbättra e-handeln. Bland annat ska man införa fler betal- och leveransalternativ, och även erbjuda “en shoppingupplevelse där kunderna kan röra sig fritt mellan de olika kanalerna och handla på det sätt som passar dem bäst.”

Samtidigt ska man också utöka antalet fysiska butiker. 500 nya sådana ska det bli, “med väldigt goda villkor”, bara under det närmsta året.

Butiker med caféer lanseras i höst

Samtidigt väntas även det nya projektet Arket - en butikskedja med caféer - lanseras under hösten. Inom ramen för projektet ska en fysisk butik öppnas i centrala London och Arket kommer även att finnas som e-handel på totalt 18 europeiska marknader.

Sammanfattningsvis rapporterar H&M att deras totala omsättning ökat med 9 procent till 113,9 miljarder under första halvåret. Resultatet efter finansiella poster ökade med 6 procent till 10,9 miljarder och resultatet efter skatt ökade till 8,3 miljarder, jämfört med 7,9 miljarder under första halvåret 2016.

Annons
Annons