Handelsministern: ”Jag är missnöjd med hur sakta det går”

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde vill att Sverige driver på för nya handelsregler som är bättre anpassade för e-handeln.

Ta bort skadliga subventioner på fiske, ta bort skadliga subventioner på jordbruk och - sist, men inte minst - underlätta för e-handeln. Där har ni Sveriges tre stora prioriteringsområden inför nästa World Trade Organisation-möte, som äger rum i Buenos Aires i december i år. Det berättar Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S) i en intervju med Ehandel.se.

På WTO-mötet ska världens handelsregler uppdateras, något som inte har inträffat sedan 1998. Då använde enligt Ann Linde ungefär en procent av världens befolkning sig av Internet, medan det nu handlar om cirka 40 procent.

Annons

- Men det är fortfarande samma regler så de är inte uppdaterade. Vi måste ha legala och globala handelsregler som inte missgynnar e-handeln, säger hon.

Ann Linde och Mukhisa Kituyi, UNCTAD:s generalsekreterare, höll under gårdagen ett gemensamt seminarium om e-handel och digital ekonomi i Stockholm. UNCTAD, som är FN:s organ för handels- och utvecklingsfrågor, var på plats i Sverige för att tillsammans med ministern och en del andra talare diskutera bland annat dataflöde, affärsmöjligheter och jämlikhet när det kommer till e-handel och digitalisering.

"Utvecklingsländerna håller emot"

Ett viktigt område är enligt Ann Linde att få utvecklingsländerna att se fördelarna med e-handel. Därför ska Sverige bidra med en miljon kronor till Laos och Myanmar - länder som enligt Ann Linde tillhör dem som ligger sist av alla när det kommer till digitalisering.

- Det finns en digital klyfta som gör att utvecklingsländerna håller emot när vi vill ta steg inom det digitala, det kan till exempel handla om att införa e-signaturer. Och det är ju för att de ser det som att e-handel bara är något som berör och gynnar rika länder, säger hon, och fortsätter:

- Vi argumenterar för att ökad e-handel inte minst ger fler jobbmöjligheter, men i de länderna är man ofta orolig för att det ska bli precis tvärt om.

Bortsett från att skapa bättre digital jämlikhet mellan världens länder, så att mer moderna handelsregler kan komma till stånd i december, pågår även ett arbete med att harmonisera handelsreglerna mellan EU:s medlemsstater.

Tidigare i år intervjuade vi e-handelsorganisationen EMOTA, vars företrädare är av åsikten att det inte finns någon inre marknad i EU. Fortfarande ser försäljningsreglerna för en hel del varor helt olika ut inom EU.

- Det har de tyvärr helt rätt i. Det är bara att konstatera att det har gått väldigt sakta, säger Ann Linde.

Annons

E-handel och Brexit kan tas upp i höst

Enligt Ann Linde finns det dock konkreta mål som ska bidra till jämnare regler, och så kallade “Digital Frontrunners” - det vill säga EU:s nio mest digitaliserade länder - ska trycka på för att de ska bli verklighet.

Men ambitionen är fortfarande att reglerna ska bli samma i alla länder?

- Ja, absolut. Jag är nöjd med de prioriteringar vi har satt upp, men jag är missnöjd med hur sakta det går framåt.

Senast vi intervjuade Ann Linde hade britterna precis röstat för att lämna EU, och även om mycket fortfarande var oklart var det tydligt att handelsministern inte direkt ansåg att Brexit var goda nyheter för Sveriges del.

Hur har det gått med förhandlingarna sedan dess, har ni några nyheter om hur e-handeln från och till Storbritannien kommer att fungera?

- De riktiga förhandlingarna började inte förrän i måndags och är just nu koncentrerade till hur själva utträdet ska gå till vad gäller saker som människors medborgarskap, rättigheter och så vidare. Så e-handelsfrågorna tas upp tidigast i nästa steg.

Enligt Ann Linde kommer förhandlingarna som rör Brexit och e-handeln att bli aktuella tidigast i oktober i år. 

Annons