Harald Nyborgs leksaksreklam fälls av RO

Pojkarna kör Formel 1 - flickorna bygger romantiska slott.

Ett reklamuppslag i en broschyr från Harald Nyborg har fällts av Reklamombudsmannen, som menar att det rör sig om könsdiskriminerande reklam.

I förra veckan kunde vi berätta att två av Ellos reklamer friats, efter att även dem anmälts av Sveriges Kvinnolobby. I de fallen menade stiftelsen dock att bilderna av modellerna hade en stark koppling till det man gjorde reklam för, alltså underkläder, och att reklamen därför inte var könsdiskriminerande.

Annons

LÄS ÄVEN: Ellos reklam frias - "Sexobjekt" var inte diskriminerande 

Rosa till flickor - blått till pojkar

Så resonerar stiftelsen dock inte i fallet med Harald Nyborg. Där menar de istället att de barnleksaker som presenteras på det aktuella uppslaget framställs på ett könsstereotypt sätt.

- Den vänstra sidan av uppslaget är uppdelad i rosa bakgrund till vänster och blå bakgrund till höger. Överst mot den rosa bakgrunden finns rubriken ”Girls dream” följt av texten ”Kreativa byggklossar. Bygg ett romantiskt slott, öppna din egen restaurang eller uppträd på scenen och bli stjärna för en dag”. Under detta finns, tillsammans med prisuppgifter, bilder på olika saker hopbyggda av de marknadsförda byggklossarna. Där syns en häst och vagn, en scen och en kassa, en restaurang, ett stort hus och ett slott. Flera av sakerna är rosa eller har rosa detaljer, beskriver RO om de leksaker som de menar vänder sig till flickor. 

På uppslagets andra sida menar RO att leksakerna istället är avsedda för pojkar.

- Under detta finns en ny rubrik som lyder ”Formula 1” följt av texten ”anordna ditt eget Formel 1-race med tuffa racerbilar, depåstopp och säkerhetsbilar”. Under detta finns, tillsammans med prisuppgifter, ytterligare bilder på olika saker ihopbyggda av de marknadsförda byggklossarna. Där syns bland annat olika Formel 1-bilar och depåstopp.

"Återspeglar den verkliga världen"

I ett fall, polisleksaker, skriver Harald Nyborg att leksakerna är till för “tuffa tjejer och killar”. Kvinnolobbyn menar att detta specifikt nedvärderar flickor, då reklamen för dessa leksaker signalerar att de främst är till för pojkar, samt att budskapet blir att flickors lekar normalt sett inte är tuffa, menar intresseorganisationen.

Harald Nyborg försvarar sig dock med att deras leksaksreklam bara speglar verkligheten.

- När man tittar igenom leksaksutbudet på Internet är det ganska vanligt och troligtvis också natur­ligt att leksakerna till en viss grad återspeglar förhållandena i den verkliga världen, skriver företaget i sitt yttrande till RO.

Annons

"Färgvalet aldrig diskriminerande"

Att vissa färger skulle diskriminera någotdera könen, tycker de inte heller är ett argument som håller.

- Själva färgvalet på leksakerna kan aldrig vara könsdiskriminerande. Det verkar vara en del av den västliga kulturen att många föräldrar till exempel väljer barnklädernas färg efter om det är till en flicka eller en pojke.

Men Reklamombudsmannen går alltså i det här fallet på Kvinnolobbyns linje och fäller reklamen, då den anses just könsdiskriminerande.

- Nämnden finner att annonsören, genom att mark­nadsföra en viss typ av leksaker endast till flickor och samtidigt marknadsföra en annan typ av leksaker till såväl flickor som pojkar ger en stereotyp bild av könsrollerna på ett sätt som är nedvärderande för både flickor och pojkar, sammanfattar RO.

Annons