Debatt: Hinner vi stoppa kortbedragarna?

De ökande kortbedrägerierna kan innebära en förtroendekris mot svenska e-handlare, skriver bedrägeriexperten Gareth Williams.

Förra året ökade kortbedrägerierna i Sverige med 18 procent. Detta var den överlägset största ökningen bland 19 undersökta länder och nästan dubbelt så stor som andra land på listan – Polen. Totalt uppgick förlusterna till kortbedrägerier till över 336 miljoner kronor i Sverige under 2016. Det är en oroande utveckling och det är hög tid att alla inblandade aktörer samarbetar för att vända på utvecklingen.

E-handelsrelatede brott ökade mest

Den vanligaste formen av bedrägeri var kortbedrägerier relaterade till e-handel. Denna form av bedrägeri, även kallad Card-Not-Present (CNP), innebär att den kriminelle inte behöver något fysiskt kort för att genomföra bedrägeriet. Genom att komma över kundernas kort- och kontoinformation kan bedragarna genomföra de bedrägliga transaktionerna. Den här typen av bedrägerier ökade med 51 procent under 2016, och stod för 42 procent av de totala kortbedrägerierna, till ett värde av 142 miljoner kronor.

Annons

För svenska e-handlare kan en fortsatt ökning av bedrägerierna i förlängningen innebära en förtroendekris som kan påverka e-handeln negativt. Sverige har idag en ledande position när det gäller e-handel och svenska konsumenter ligger i topp när det gäller hur stor andel som handlar via nätet.

Bankerna har ett stort ansvar

I och med vår ledande position har vi därför ett ansvar att även leda utvecklingen när det gäller att bekämpa bedrägerier inom e-handeln. Utan ett proaktivt arbete med preventiva åtgärder riskerar vi att förlora vår ledande roll, genom att urholka konsumenternas förtroende för denna snabbt växande del av handeln.

Men även om e-handlare och även den enskilde konsumenten såklart har ett ansvar för att förhindra kortbedrägerier, är det bankernas ansvar att upptäcka och stoppa kortbedrägerier så snabbt som möjligt. För att komma åt problemet bör man fokusera på bankernas interna system för att upptäcka bedrägerier.

Kan agera utan kontakt med kunden

Ett smart system som upptäcker bedrägerier känner igen hur varje konsument använder sitt kort. Oavsett om kortet används i en butik, i en bankomat eller online, så agerar systemet i bakgrunden utan att stå i vägen. Och när en misstänkt kriminell transaktion sker kan det stoppa överföringen innan den hinner gå igenom. På så sätt kan ärendet hanteras utan att kunden behöver komma i kontakt med banken, som därmed kan agera utan att riskera kundens förtroende.

Med hjälp av avancerad beteendeanalys, självlärande system och artificiell intelligens går det att hitta och hantera avvikande beteenden utan att störa legitima transaktioner. Tidigare tekniska framsteg har gett resultat. Introduktionen av chip, som ersatte kortens magnetspår, har exempelvis gjort att bedrägerierna i kortterminaler minskat. Nu måste vi våga tänka nytt när det gäller att bekämpa denna nya, växande typ av e-handelsrelaterade bedrägerier.

"E-handeln bör trycka på"

För att vända utvecklingen måste alla berörda aktörer jobba mer tillsammans, utbyta erfarenheter och våga pröva nya lösningar. Den svenska e-handeln bör även trycka på för att bankerna ska anamma system som kan upptäcka bedrägerier redan innan de sker och som påverkar kunden i så liten utsträckning som möjligt. Sådana system och tekniker finns idag och för att komma åt problemet med ökande bedrägerier måste dessa tas i bruk i större utsträckning.

Annons