Icke-digitala detaljister missar 30 procent av tillväxten

Den totala detaljhandelsförsäljningen spås öka med 4 procent under 2016 medan prognosen för e-handeln ligger på 16 procent.

Enligt PostNords e-barometer ökade svensk e-handel med 19 procent förra året, vilket är den starkaste tillväxten sedan 2007. Nu har PostNord, HUI Research och Svensk Digital Handel siat om innevarande år och enligt deras prognos kommer detaljhandelns försäljning på nätet att öka med 16 procent under 2016.

Något som motsvarar en ökning på 8 miljarder kronor jämfört med förra årets 50,1 miljarder. Man räknar samtidigt med att e-handeln kommer att stå för drygt 30 procent av den totala tillväxten i handeln under 2016.

Annons

Något som i sin tur skulle innebära att e-handeln kommer att stå för närmare 8 procent av den totala försäljningen i handeln.

– Prognosen om en tillväxt på 16 procent under det kommande året är stark men inte överraskande, då e-handeln fortfarande växer och attraherar nya konsumenttyper. För detaljister som inte har en digital försäljningsstrategi innebär prognosen att drygt 30 procent av detaljhandelns tillväxt 2016 ligger utanför deras räckvidd, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

Kunden vill ha enkelhet och valmöjligheter

Man konstaterar även att drygt 60 procent av detaljhandelsföretagen idag har försäljning i flera kanaler. Kedjorna satsar allt mer på sina digitala kontaktytor samtidigt som de renodlade nätaktörerna utvecklar sitt erbjudande och vässar sina digitala strategier.

Mobiltelefonen väntas komma allt mer i fokus när fler aktörer mobilanpassar sig och underlättar köp via mobilen. Under 2015 handlade drygt fyra av tio via sin mobiltelefon. En siffra som kommer att stiga under året samtidigt som konverteringen i mobilen ökar, enligt PostNord. Ehandel.se Analytics visar dock att konverteringsökningen har varit väldigt blygsam hittills i år. I början av 2015 låg konverteringen i mobilen på 2,49 procent och det här året hade den stigit till 2,51. 

– Svenska konsumenter efterfrågar enkelhet och valmöjligheter i sin köpprocess. De vill handla vid tidpunkter som passar dem och i de kanaler som är relevanta för ögonblicket. Detta ställer högre krav på företagen att leverera smidiga lösningar på kundens initiativ, säger Carin Blom.

Annons