Klagomål mot Klarna: Bryter mot banksekretessen?

"Målet är självklart att inte ha några klagomål alls".

Under de senaste tre åren har antalet klagomål mot Klarna ökat stadigt. Det menar DiDigital, som har kartlagt de synpunkter på betalningsleverantören som inkommit till Finansinspektionen, Konsumentverket och Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Påminnelse men ingen faktura

Finansinspektionen ska hittills i år ha fått in 42 anmälningar mot Klarna, vilket kan jämföras med 41 anmälningar under hela 2017. Bland annat ska många personer ha upplevt att deras personuppgifter inte hanteras på ett korrekt sätt.

Annons

LÄS ÄVEN: Ny version av Klarnas checkout live i e-handeln

Flera ska också ha reagerat på att familjemedlemmars beställningar automatiskt registreras på den som äger datorn eller mobilen som används vid köpet - vilket anmälare menar kan bryta mot banksekretessen.

- Ett annat vanligt problem bland anmälningarna till Finansinspektionen är att anmälare hävdar att de inte fått någon faktura för ett köp. Istället har de enligt anmälningarna nåtts av en påminnelse som innebär kostnader där Klarna tar ut dröjsmålsränta och administrativ avgift, återger DiDigital.

"Oskäliga avtalsvillkor"

Konsumentverket å sin sida ska ha fått ta emot 78 anmälningar mot Klarna hittills i år. Under hela 2017 kom 109 anmälningar in, och år 2015 ska den siffran ha legat på 49.

De som har anmält Klarna till Konsumentverket har bland annat motsatt sig vad de menar är "oskäliga avtalsvillkor". Flera har också framfört att de tycker att Klarna inte marknadsför sina tjänster på ett korrekt sätt. Till ARN inkom 12 anmälningar mot Klarna år 2015. Förra året hade den siffran dubblats.

"Vår användarbas växer"

I ett mejl till nyhetssajten meddelar betalföretaget att deras uppfattning är att "varje klagomål är ett för mycket".

- När man tittar på dessa siffror bör man också ha i åtanke att vår användarbas som helhet växer. Målet är självklart att inte ha några klagomål alls och vi arbetar fokuserat för att uppnå detta. Till exempel går vi noga igenom varje klagomål och följer upp all den information vi fått för att se till att den underliggande orsaken förbättras eller blir löst, beroende på ärendets natur, skriver Klarna.

LÄS ÄVEN: Klarna planerar att anställa 1 000 personer på ett år

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!