Konkurrensverket om hoten mot Apotea: ”Vi har valt att leva i en marknadsekonomi”

Efter vår artikel om leverantörer som försöker påverka prissättningen hos sina återförsäljare reder Konkurrensverket ut vad som gäller.

Under gårdagen publicerade vi en artikel om att nätapoteket Apotea råkat ut för att leverantörer försökt att påverka företagets prissättning och att ett bolag nu har anmälts till Konkurrensverket.

Angelo Skog på myndighetens kommunikationsavdelning berättar att de tar till sig informationen i de synpunkter som kommer in, men att de inte har för avsikt att öppna ett ärende förrän de har tagit ställning till hur stor effekt de anmälda företagens agerande har på marknaden. För att Konkurrensverket ska ha framgång i en domstolsförhandling måste de nämligen påvisa att situationen har haft märkbar effekt på marknaden.

Annons

- Det är inte så enkelt att vi kan pröva allt. Vi avgör själva när vi initierar ett ärende, säger han och berättar att Konkurrensverket för närvarande tittar på ett liknande konkurrensproblem i en annan bransch, och att beslutet i det fallet mycket väl kan bli prejudicerande för andra ärenden.

Får ni ofta in liknande anmälningar?

- Ja, jag skulle säga att det sker på regelbunden basis. Det förekommer ofta och det beror på den ökande Internetförsäljningen naturligtvis.

Prissättning viktig faktor på marknaden

Angelo Skog menar på att fysiska butiker ofta upplever problem med att konkurrera när e-handlare säljer samma varor för lägre priser.

Men är det inte lite godtyckligt vilka ärenden som tas vidare? Det är ju trots allt inte tillåtet att försöka påverka ett företags prissättning.

- Nej, jag håller inte med om att det skulle vara godtyckligt. Vi måste pröva varje enskilt ärende. Men kan vi inte se någon skada för slutkunden är det svårt att processa ett visst ärende.

Sedan Ehandel.se under gårdagen publicerade artikeln om Pär Svärdson och Apotea har ett antal personer uttryckt synpunkter om att det i själva verket är ett större problem att större företags låga prissättning förstör för mindre företag som då får svårt att konkurrera. Men det resonemanget ger inte Angelo Skog så mycket för.

- Slutar man att konkurrera om priserna tar man bort en av de viktigaste faktorerna på marknaden. Då finns det inget incitament hos företagen att utvecklas. Jag kan förstå resonemanget men man måste vara medveten om att konkurrensen är hård på ett antal marknader. Det underlättar för konsumenterna men det blir samtidigt ett hårdare konkurrenstryck att driva företag i. Vi har valt att ha en marknadsekonomi och det är den marknaden vi lever i, säger han.

Annons

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!