Lennart Nyberg överklagar fängelsedomen till HD

Advokaten berättar om förhoppningarna på ännu en prövning.

E-handelsprofilen och InkClub-ägaren Lennart Nyberg kommer att överklaga fängelsedomen, som föll mot honom i förra veckan, till Högsta Domstolen. Det berättar hans advokat Hans Strandberg för Ehandel.se. 

- Vi kommer att överklaga detta. Vi anser att det är ett antal frågeställningar som lyftes i hovrätten, men som inte besvarats och redovisats ur rättslig natur. Dessa tycker vi att Högsta domstolen behöver titta närmare på, säger han.

Annons

LÄS ÄVEN: InkClub-grundaren får skärpt fängelsestraff. 

Utnyttjade generösa patentlagar

Nybergs affärsidé var att utnyttja det faktum att Storbritannien tidigare hade betydligt generösare patentlagar än resten av EU.

Medan i stort sett alla andra länder anser att det måste gå 70-75 år efter att en upphovsrättsman avlidit innan patentet kan anses utgånget, så hade Storbritannien tidigare en regel som sade att det räckte att upphovsmannen varit död i 25 år för att patentet skulle sluta att gälla. 

Tog in rättsliga utlåtanden

Nyberg registrerade därför sitt företag, Designers Revolt, i just Storbritannien och marknadsförde öppet sina produkter, som var kopior av originalmöbler från exklusiva märken. Enligt advokat Strandberg har Nyberg hela tiden varit övertygad om att det han gjort varit helt lagligt.

- Han har varit väldigt noggrann och undersökt tillverkarna i Kina, köpt originalprodukterna och transporterat dit dem för att kunna få identiska kopior. Han har levt i den övertygelsen att han kan producera dessa produkter utan problem, så länge han driver företaget från England.

Men kan han verkligen ha trott att han skulle kunna sälja produkter som han kopierat rakt av, utan att någon skulle reagera?

- Ja, han har till och med tagit in rättsliga utlåtanden av de främsta experter vi har i Sverige och beskedet därifrån har varit att när det gäller försäljning i Sverige ska ska han inte kunna straffas. Så han har varit noga med att ta reda på vad han kan göra, fortsätter advokat Hans Strandberg.

"Har haft ett visst patos"

Strandberg menar också att Lennart Nyberg drivits av en önskan om att göra dyra möbler tillgängliga även för dem som inte har råd att köpa originalen.

Annons

- Han har uppfyllts av en idé. Han menar att han vill att vanligt folk ska kunna få åtnjutande av vackra möbler. Han har varit öppen på hemsidan med att det inte är licenstillverkade möbler han säljer, men att man ändå ska kunna lita på kvaliteten. Så han har haft ett visst patos där, förklarar Hans Strandberg. 

Hans Strandberg berättar att en stor del av resonemanget i domen från förra veckan, rör sig kring begreppet “tillgängliggörande”. Detta avser alltså på vilket sätt Nyberg och hans kollegor tillgängliggjort sina produkter för den svenska marknaden.

- Domstolen menar att han har riktat verksamheten mot Sverige och att en stor andel köpare har varit svenskar, bland annat eftersom han på grund av många transporter till Sverige har använt sig av ett mellanlager här som hans transportör har haft.

Därför anser domstolen också att Nyberg brutit mot de svenska patent- och upphovsrättslagarna.

Artikel sågs som reklam

Som bevis för att verksamheten riktat sig mot och huvudsakligen bedrivits i Sverige, ska domstolen ha lyft fram att det förekommit reklam för Designers Revolt i svenska tidningar. Detta ska dels ha bestått i annonser och dels i att Lennart Nyberg låtit sig intervjuas av större affärstidningar, såsom Dagens Industri, vilket domstolen i sig menar innebär en form av marknadsföring.

- Men Nyberg menar att annonserna gjorts av en konsult och att en artikel om honom inte är detsamma som marknadsföring, säger Hans Strandberg.

Sänkt skadestånd ersattes av statsskuld

En förändring som skedde i förra veckans dom från Patent- och marknadsöverdomstolen, som alltså sorteras under Svea Hovrätt, var att Nyberg fick skadeståndsbeloppet till de företag som hävdar sin upphovsrätt till de produkter han kopierat, kraftigt reducerad.

Istället för att betala över 26 miljoner för upphovsrättsintrång, som Patent- och marknadsdomstolen först utdömde, dömdes Nyberg i Patent och marknadsöverdomstolen att endast betala 1,5 miljoner kronor till sina motparter.

Däremot höjdes skadeståndet som helhet. Överdomstolen tycker nämligen att Nyberg som privatperson ska punga ut med 14 miljoner i ersättning till svenska staten, samt att Designers Revolt som företag ska betala lika mycket till samma instans. Alltså totalt ett skadestånd på uppemot 30 miljoner, varav de 14 som åligger företaget ska betalas av de drivande personerna gemensamt, varav vilken en är Nybergs fru.

"Han kommer att göra rätt för sig"

Enligt Hans Strandberg är beloppen som Nyberg kan komma att behöva betala tillbaka till staten närmast beräknat på fiktiva vinster, som inte nödvändigtvis motsvarar den summa som Nyberg faktiskt tjänat på verksamheten. 

Men oavsett hur det står till med den saken, så kommer Lennart Nyberg att betala om domen vinner laga kraft, menar hans advokat.

- Han kommer att göra rätt för sig i så fall. Sedan exakt hur bolaget står sig vet jag inte, men Lennart Nyberg har varit framgångsrik på flera områden och har pengar, så han kommer inte att undvika något skadestånd om det är det som domstolen landar i, säger Hans Strandberg.

"Verksamheten lades ner omedelbart"

Enligt honom ska patentlagen i Storbritanninen nu ha anpassats efter resten av EU, vilket gör att Nybergs verksamhet alltså ändå inte hade kunnat fortsätta. Men det spelar egentligen ingen roll - för företaget ska redan ha avvecklat sin verksamhet.

- Verksamheten lades ner omedelbart när polisen gjorde tillslag mot det svenska lagret och verksamheten ifrågasattes, säger Hans Strandberg.

Det är alltså bara domstolsprocessen och frågan om skadeståndet som återstår att avgöra, samt den del av domen som avser ett tvåårigt fängelsestraff för Nybergs del. Och nu väntar Lennart Nyberg och hans advokat på besked om ifall saken beviljas ett prövningstillstånd av Högsta domstolen. 

Tror du att ni kommer att få det?

- Högsta domstolen är ju väldigt restriktiva, men vi hoppas att de ska gå med på att pröva de frågor som vi menar att hovrätten inte uttryckt någon ställning i. Men huruvida HD väljer att ta upp fallet, det vet jag inte. Så där får du mig inte att gissa, avslutar Hans Strandberg.

Annons