Lexington går minus efter Sovas rekonstruktion

Minusresultat för företaget, men försäljningen i e-handeln ökar med 27 procent.

För några månader sedan kunde vi berätta att sovrumsföretaget Sova valt att inleda en rekonstruktion. Något som de dock hoppades kunna gå stärkta ut ur genom att bland annat satsa mer på e-handeln.

LÄS ÄVEN: Sova i rekonsturktion - ska ha större fokus på e-handeln

Annons

Kundförslust på 1,3 miljoner per kvartal

Nu visar det sig att den rekonstruktionen dock får konsekvenser för fler företag i branschen, som varit återförsäljare åt Sova.

- Marknaden har generellt karaktäriserats av en svag efterfrågan under kvartalet. Det har resulterat i en lägre försäljning till våra traditionella, fysiska återförsäljare, både i Norden och flera länder i Europa. Ett exempel på detta är svenska butikskedjan Sovas beslut om rekonstruktion, vilket drabbat oss negativt försäljningsmässigt, men även resultatmässigt med en beräknad kundförlust på cirka 1,3 miljoner i kvartalet, konstaterar e-handelsföretaget Lexington Company, som idag släppte sin delårsrapport.

I rapporten redovisas månaderna januari till september och under den perioden har företagets totala rörelseintäkter minskat med 6 miljoner till 196,4 miljoner, jämfört med förra året. 

E-handel växte med 27 procent

Samtidigt uppgick periodens resultat till -6,1 miljoner, vilket dock var en minskning av förlusten från -10,5 miljoner under samma period.

Det finns dock en verksamhetsdel som går riktigt bra och uppvisar en god tillväxt - e-handeln.

- Däremot ser vi en tillfredsställande tillväxt för den egna webbutiken och bland våra e-tailers. Försäljningen går upp med 27 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, skriver Lexington i rapporten. 

Onlinesatsning sprids utomlands

Och nu berättar företaget även att deras lösning på de ekonomiska problemen kommer att bli att satsa mer på e-handeln. En satsning som till viss del redan påbörjats.

- Under kvartalet har vi genomfört en närmare integration mellan våra egna fysiska butiker och vår onlinehandel, för att öka utbudet för kunden och underlätta köp av sådant som inte finns på lager i butiken. Från och med oktober kan våra kunder handla online i alla våra svenska butiker och snart även i butikerna i Norge, Finland och USA. Vi fortsätter också att fokusera på att öka vår försäljning till e-tailers och marknadsplatser. Ett exempel på det är vårt nya samarbete med Harvey Nichols Online i UK, som kom igång i oktober.

Annons

Det är dock inte första gången som företaget satsar på e-handeln. Redan i februari 2016 kunde vi berätta om en större onlinesatsning.

LÄS ÄVEN: Lexington bäddar för en större onlinesatsning

“Vi har bra kontroll på våra kostnader”

Så sent som i september genomförde företaget en uppgradering av webbshopen och denna ska nu fortsätta att utvecklas.

- Vi har en bra kontroll på våra kostnader, men kommer framöver att sätta in ytterligare åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten och fortsätta att anpassa organisationen mot en ökande e-handel och digitalisering. Vi investerar också vidare i vår egen webb och i nya e-handelssystem för att kunna öka antalet kunder online, sammanfattar Lexington.

Annons