Krönika: Livsfarlig utveckling när Telia bjuder på surfen

Mobiloperatören Telia meddelar stolt idag att man inför fri surf på vissa sociala medier. Detta följer efter att mobiloperatören Tre tidigare öppnat för fri surf på bland annat Spotify.

Telia har ett förbehåll och det är att man måste bete sig på de sociala medierna om man ska få ta del av den fria surfen. Man ska helt enkelt inte få näthata i frihet från mobilräkningen.

De sociala medierna som Telias kunder nu får använda fritt utan att debiteras för datan är Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter och Kik. Facebook äger alla utom Twitter och Kik.

Annons

Vad är fel med att bjuda på datan för vissa tjänster?

Svårare för konkurrenter

Utvecklingen känns oskyldig men är början på något som slutar i ett Internet som inte är i den öppna anda som skapat tjänster som Spotify, Facebook med flera. Att ge ut något fritt kan i själva verket vara taggtråden som utvecklas till en vägg som blir svår att ta sig över för nystartade företag.

För vem bestämmer vilka appar som är "gratis" att använda? Att vissa appar får en gyllene väg i den mobila etern gör förstås att kunderna är mer benägna att välja dem. Om Telia i gengäld får något av dessa företag, exempelvis betalt, skapar detta förstås ett egenintresse i att begränsa andra konkurrerande aktörer.

Men även om pengar inte skulle vara inblandade så är det faktum att någon kan behöva godkänna tjänster, för att få inkluderas, en dålig utveckling för startups och i princip alla de som agerar på nätet.

Vem bestämmer vad som är gratis?

Bredband är numera en rättighet och ingår i existensminimum eller vad Kronofogden kallar förbehållsbelopp. Bredband är alltså i klass med kläder och mat.

Det är nog inte ovanligt att många även bytt ut sitt fasta bredband mot mobilt bredband i takt med att det blir snabbare och stabilare. Därmed är det viktigt att det mobila bredbandet är helt öppet för nya företag och mindre aktörer utan några filter eller "gratisväggar".

Ponera att du står och väljer mellan Spotify och en konkurrerande musiktjänst och du har Tre som operatör. Självklart kommer det att vara ett hinder mot att skaffa konkurrenten om det också innebär att din mobilräkning kan bli högre. Nu inkluderar mobiloperatören Tre även musiktjänsterna Deezer, Tidal, Google Music och SoundCloud i sin fria surf, men vem bestämmer vilka som får vara med?

Ett mindre fritt Internet

Gratisalternativen låser ute konkurrenterna och Internet kan allt mer komma att likna ett TV-abonnemang där kanaler (appar) betalar för att få tillgång till kunderna. Det kan se harmlöst ut när Telia bjuder på Facebook men konsekvenserna kan vara ett mindre fritt Internet. Samtidigt är det ett guldläge för redan etablerade tjänster att bli kompisar med de största operatörerna och slippa konkurrera på ett helt öppet Internet.

Annons

Är det rimligt att gynna vissa tjänster som mobiloperatör när man erbjuder en i många fall samhällsbärande funktion?

Senaste idag skrev vi om hur Amazon tar upp kampen med Netflix. Om Netflix skulle betala Telia för att bli "gratisalternativet" för videostreaming skulle Amazon förmodligen ha det rätt svårt att locka några Telia-kunder i Sverige.

Annons