Lokalt e-handelsprojekt gav effekt – fler vill vara med

Men nu måste Värnamo City komma fram till hur de ska finansiera e-handelsportalen som hittills erbjudits handlarna gratis.

Redan i januari 2016 kunde vi berätta att man i Värnamo beslutat att försöka hjälpa citybutiker som kämpade med dålig lönsamhet. Uppdraget tilldelades Anders Wallin, VD på Värnamo City AB, som ägs gemensamt av Värnamo Handel, lokala fastighetsägare och kommunen.

Lösningen blev ett projekt där lokala handlare erbjöds att starta e-handel helt gratis, inom ramen för en lokal portal som sattes upp.

Annons

“Många tänker fortfarande traditionellt”

Projektet har nu varit igång ett tag och Anders Wallin kan konstatera att det delvis varit framgångsrikt.

- Vi har haft tio butiker som har deltagit i projektet och varit lite som piloter. Det har varit en utmaning, många tänker fortfarande traditionellt. Men ett antal butiker jobbar också aktivt med detta och dem går det bra för, säger han till Ehandel.se.

Och för de som haft framgång med e-handeln har det i vissa fall också lett till fler besökare i butikerna.

- De som jobbar aktivt med portalen och i sina egna kanaler har lyckats få försäljning och får på så sätt in fler kunder i butiken. De hittar produkterna på nätportalen och då blir det mer spring i butiken helt enkelt, säger Anders Wallin.

Hoppas på egna e-butiker

Han tror att många av de lokala handlarna uppskattar att möjligheten till en lokal e-handel nu finns via portalen och hoppas även att någon ska välja att starta en egen webbshop. 

- Det kan säkert resultera i att någon eller några startar en helt egen e-butik. Jag ser gärna portalen som en inkubator och en del av tanken med projektet är att handlarna ska kunna testa om detta är något för dem.

Dock finns det även butiksägare som inte fått e-handeln via portalen att fungera.

- Man måste lägga tid på det och förstå att det är en modell som man kan lyckas med. De som inte är medvetna om fördelarna kommer heller inte att lyckas, det är den enkla sanningen i dagsläget.

Annons

Ska hitta betalningsmodell under hösten

Men trots flera goda exempel på handlare som lyckats anamma e-handeln står projektet nu inför ett vägskäl.

- Som det är nu är det ganska unikt eftersom det är helt kostnadsfritt för handlarna att vara med. Men nu måste jag börja fundera på hur vi ska finansiera det här, för det kostar pengar att driva en e-handelsportal, konstaterar Anders Wallin.

Han menar att det finns olika alternativ gällande vilken betalningsmodell projektet kan få i framtiden.

- En modell skulle kunna vara att man kan ta provision på försäljningen, men man skulle också kunna ha en abonnemangskostnad, som en typ av månadsavgift. Troligen blir det den varianten och i så fall blir kostnaden för handlarna väldigt låg, samtidigt som den täcker de löpande kostnaderna.

Fler vill sälja via portalen

Att projektet blir kvar verkar i alla fall det mesta tyda på - och det finns redan flera förfrågningar från nya butiker som också vill börja sälja på portalen.

- Vi har fått flera förfrågningar, dels från lokala handlare men också från tillverkande industrier som redan har en egen e-handel, men som även vill börja sälja via portalen.

“Staden ska dra vinning, inte jag”

I framtiden hoppas Anders Wallin att projektet ska kunna få positiva effekter både för butikerna och för kommunen som helhet. De idag 33 000 invånarna ska nämligen växa till 40 000 tills år 2035, enligt målsättningen.

- Men ska vi kunna få kompetent arbetskraft och folk som vill flytta hit så måste vi ha en bra handel. Det är navet i hela näringslivet. Portalen är bara en av de insatser som behöver göras, men jag ser näthandel som en fantastisk möjlighet. Sen om butikerna säljer via portalen eller startar egna lösningar, det spelar ingen roll för mig. Det är staden som ska dra vinning av detta, inte jag, avslutar Anders Wallin.

Annons