Helgläsning: Många hinder på vägen mot gemensam marknad

Ehandel.se hängde med lobbyisterna i EMOTA under en arbetsdag i Bryssel.

När Ehandel.se kom till Bryssel för att möte med e-handelsorganisationen EMOTA fick vi snabbt klart för oss att lobbyistarbete inom EU är ett ihärdigt arbete med många möten som “inte alltid ger något men är en del av processen”, och organisationens generalsekreterare konstaterade att man behöver ha ett kontor med bra läge för att hinna gå till fots mellan alla möten.

Under vår andra dag i Bryssel tog vi rygg på Jörgen Bödmar och Razvan Antemir, som är organisationens “Director Government Affairs”. Den uppbokade dagen inleddes med ett besök hos Anna Strandbacke som arbetar med den inre marknaden och den fria rörligheten av varor och tjänster på Sveriges representationskontor i Bryssel, som har till uppgift att se till Sveriges intressen i EU.

Annons

- Jag skulle egentligen inte kalla det lobbying men på ett sätt är det ju lobbying gentemot EU-kommissionen och de andra medlemsstaterna, säger hon om sitt jobb.

Lyckades lösa "Klarna-problemet"

Under det senaste året har Anna Strandbacke inte minst fått lägga en hel tid på förslaget om GEO-blocking, som hon beskriver som ett förslag som “många hade synpunkter på”.

- Jag är faktiskt rätt stolt över vad vi landade i med tanke på vad det var som presenterades för oss till en början.

Vilken var er huvudsakliga framgång?

- Vi har till exempel vad vi kallar “Klarna-problemet”. Tack vare att vi lyckades få bort kravet på att erbjuda alla fakturabetalning slipper många att göra om hela sin affärsmodell. Förslaget om GEO-blocking skulle kunna vara bättre och tydligare på många sätt, men det är alltid en fråga om förhandling.

Möte med Anna Strandbacke som ser till Sveriges intressen i EU

Samtalet rör sig förstås även in på den stora elefanten i EU-rummet, nämligen Storbritanniens utträde ur unionen. Anna Strandbacke hör till dem som befarar att Brexit kommer att få negativa konsekvenser inte minst för svensk e-handel.

- UK är en av våra mest likasinnade vänner och jag pratar med min brittiska kollega varje dag. Det blir en stor förlust för den inre marknaden. Men det är vad det är och vi måste hantera det. Det vi får göra nu är att försöka att bygga vänskapsband till andra medlemsländer.

Annons

"Har inget val om vi ska tävla mot Kina"

Jörgen Bödmar undrar om Tyskland möjligen skulle vara ett sådant land men får tveksam respons av både Anna Strandbacke och sin kollega Razvan Antemir, som lyfter fram att Tyskland gärna fokuserar på konsumenträttigheter och inte drar sig för att gå till domstol i frågor som kan tyckas oviktiga i andra länder.

- Vi får väldigt tekniska och specifika frågor från våra tyska medlemmar. Om det är någon som kommer att gå djupare in på detaljer i EU:s lagförslag så är det tyskarna, som gärna vill gå igenom även väldigt osannolika scenarier, säger Razvan Antemir.

En utmaning för e-handeln inom EU är att de olika länderna har väldigt olika hög grad av Internetmognad, och att deras invånare därför litar på Internetbaserade bolag i olika utsträckning. Därför ser åsikterna när det kommer till lagar och regler också ofta väldigt olika ut.

Varför behövs egentligen en inre marknad? Finns det verkligen ett intresse bland EU-medborgarna av att kunna handla från alla länder?

- Det handlar om att vara konkurrenskraftig. Ska vi kunna tävla med till exempel Asien och framför allt Kina så har vi inget val. Vi har fördelar och verktyg för att få det att fungera, men också ett antal hinder som vi måste jobba med, säger Anna Stransbacke.

Många promenader mellan mötena i Bryssels EU-kvarter

"Vi brinner för det här"

När vi lämnar det svenska representationskontoret för att gå vidare till nästa punkt för dagen fortsätter samtalet att handla om sådant som händer inom EU, och om hur problematiska många av de förslagen som läggs är för kontinentens e-handel. Det är tydligt att det finns ett starkt intresse för de frågor som diskuteras och Razvan Antemir verkar hålla reda på allt och alla i Bryssel som har minsta koppling till e-handelns värld.

Jag frågar om det aldrig känns lönlöst att gå från möte till möte och diskutera samma saker om och om igen med tanke på att resultatet ändå sällan blir exakt vad man har hoppats på.

- Nej, vi brinner ju för det här, svarar Razvan Antemir utan att tveka.

Efter mötet med Anna Strandbacke bär det vidare till Post Europ, som är en intresseorganisation för postverksamheten i Europa. Organisationen företräder ett stort antal medlemsföretag i EU, varav svensk-danska PostNord är ett. Precis som EMOTA försöker att få till så bra villkor som möjligt för Europas e-handlare försöker Post Europ göra detsamma för postföretagen. Ibland har de båda organisationerna liknande inställning till det som kommissionen föreslagit, och andra gånger står de längre ifrån varandra.

En dags-leverans över EU viktigt?

På Post Europ möter vi generalsekreteraren Botond Szebeny och hans assistent Antonio Manuel Amaral. EMOTA vill se ett gemensamt arbete mot smidigare, enklare och billigare paketleveranser mellan de europeiska länderna, och möts av försiktig optimism från andra sidan bordet.

- Våra medlemmar är väldigt intresserade av att bli era partners och det har gjorts stora investeringar för att möta de behov som finns, säger Botond Szebeny, och syftar på omställningen från brev till paket som pågår över hela kontinenten.

Några steg framåt och några steg bakåt hos postföretagens intresseorganisation

Han menar att hans organisation under de kommande åren kommer att fortsätta att gå e-handlarna till mötes, bland annat genom att göra även försändelser med lägre värde spårbara.

- I princip jobbar alla åt samma håll. Frågan är snarare hur mycket de här förändringarna får kosta att genomföra, och då finns det lite olika inställning.

I dag kan det vara betydligt billigare att skicka från till exempel Tyskland till Sverige än från Sverige till Tyskland, och det är något som borde gå att ändra på, menar åtminstone vissa av mötets deltagare, som kom överens om att flygen och lastbilarna som transporterar paketen ju ändå ska gå åt båda hållen.

Botond Szebeny tror dock inte att det är realistiskt att vänta sig att leveranser på en dag mellan olika länder kommer att införas i någon större skala, vilket bekymrar EMOTA.

- Om vi ska kunna konkurrera med en e-handlare i Nederländerna fungerar det inte om de kan erbjuda en dags leverans medan vi måste nöja oss med tre dagar, säger Jörgen Bödmar.

- Men samtidigt ser vi att de flesta inte bryr sig så mycket om hastigheten längre. Det man vill ha är en exakt tid för när paketet dyker upp, svarar Botond Szebeny genast.

E-handelskunderna vill ha exakt hellre än snabb leverans, enligt Botond Szebeny

Lunch med Svensk Handel

Från Post Europs Brysselkontor hoppar vi in i en ny taxi som tar oss till en lunchrestaurang där Stefan Kvarfordt väntar vid ett dukat bord. Stefan Kvarfordt är ansvarig för Svensk Handels Brysselkontor och är den som representerar branschorganisationen på plats.

- Vi arbetar mycket med EMOTA och har samma anställning som dem i olika frågor, berättar han.

Precis som många andra organisationer anser Svensk Handel att det är viktigt att ha en person på plats i Bryssel för att bevaka vad som händer, och för att se till den svenska handelns intressen.

- Det är mycket mer som beslutas här än vad många förmodligen tror, säger Stefan Kvarfordt.

Stefan Kvarfordt är Svensk Handels man på plats i Bryssel

Dagen avslutas med att Jörgen Bödmar, Razvan Antemir och Stefan Kvarfordt (samt undertecknad) besöker Werner Stengg, som i sin roll som Head of Unit E-commerce är en av de högst uppsatta för den delen av EU-kommissionen som har bland annat e-handel och plattformar på sitt bord. Det innebär att han är med och tar fram de lagförslag som läggs på området. Det var till exempel på Stenggs avdelning som förslaget om GEO-blocking togs fram.

Han är förstås medveten om kritiken mot förslaget och medger att det sattes utifrån konsumenternas agenda, snarare än företagarnas.

- Det har funnits oklarheter kring hur förslaget ska tolkas, men oavsett om man gillar det eller inte så menar vi är på det klara med att det finns många anledningar till varför e-handlare inte ska behöva sälja över ländernas gränser, säger han.

"Vädigt svårt" att hitta balans

Precis som bland andra EU- och handelsminister Ann Linde (S) lovar Werner Stengg att ingen e-handlare kommer att mot sin vilja tvingas att sälja över landsgränser, men däremot blir det inte tillåtet att behandla kunder olika om de befinner sig i ett och samma land. En fransk kund som vill e-handla från Sverige ska alltså kunna göra det ifall han eller hon kan ange en leveransadress i Sverige.

Ännu ett möte med EU-kommissionens representant

En fråga som hela tiden återkommer under vårt besök i Bryssel är varifrån de här förslagen egentligen kommer. Vem var det från första början som till exempel ville ha en lag om samma konsumenträttigheter i hela Europa? Vems initiativ ligger bakom det som så småningom diskuteras och slutligen blir nya lagar?

Enligt Werner Stengg sås fröna till framtida lagar i till exempel studier, under konferenser, och genom undersökningar.

- Det kan handla om allt från att många har klagat på en viss sak till att ett medlemsland meddelar att en ny lag ska införas.

Är det svårt för dig och dina kollegor att hitta en bra balans i de förslag som läggs?

- Ja, det är väldigt svårt. Vi har den gemensamma marknaden som ett delat mål, men den gemensamma marknaden är på ett sätt fiktion. Även om vi har gjort stora framsteg under de senaste 25 åren så finns det fortfarande många hinder. Jag har arbetat här i 21 år och jag har aldrig sett ett förslag som möts av hurrarop från alla håll och kanter. Så det är alltid ett minfält.

Werner Stengg, Head of Unit E-commerce

Werner Stengg säger sig ha full förståelse för att alla förslag kanske inte tilltalar alla, och medger att det hela tiden handlar om att hitta en balans. Om att göra så många som möjligt så nöjda som möjligt.

- Vi måste alltid slåss för framtiden. Det här med en Digital Single Market kommer inte att bli lättare med tiden, men det är varje individuell handlares möjlighet och rättighet att vara med och påverka. Det är en stor styrka.

Arbetsdagen i Bryssel över för den här gången

LÄS ÄVEN: De är e-handlarnas röst i EU: "En del förslag är ren galenskap"

Annons