Krönika: ”Marknadsplatsen” nästa stora skifte i e-handeln

Inköparen och ekonomen Martin Granberg diskuterar den internationella marknadsplatsen och utvecklingen som väntar alla e-handlare i framtiden.

E-handelns ökade mognadsgrad över en rad branscher är tydlig då tiden då böcker och skor på nätet var en nyhet snabbt försvinner i backspegeln. Det som har bidragit till möjligheten för olika branscher att sälja på nätet är en rad olika faktorer, men där den ökade tillgången till kundanpassade logistik- och betalningslösningar har varit en stor del av motorn framåt.

Marknadsplatserna växer i styrka

Jämfört med USA eller England som anses ligga långt fram i utvecklingen så har Sverige mycket kvar att lära, och vi kommer ofrånkomligen se en fortsatt ökad tillväxttakt på en växande och spännande marknad men kommer att förbli små spelare internationellt sett. Ett land som istället sticker ut inom e-handel är Kina där Alibaba nyligen (11/11) slog rekord med störst omsättning någonsin på en enskild dag, ofantliga 14 miljarder USD på deras olika sidor och onlinebaserade marknadsplatser.

Annons

För att nå dit Alibaba och liknande aktörer har gjort i Kina har de tvingats lösa både enkla och trovärdiga betalningslösningar (till exempel kontantbetalning vid leverans) men också en smidig och prisvärd leveransmodell där drop-ship med hemleverans står för den stora bulken av volymen. I de flesta större städer kan man få beställningar utkörda ett par gånger per dag, så leverans under samma eller nästkommande dag är nästan förväntat i Kina.

Alibaba pushar internationell handel där en del av produkterna som säljs via deras kanaler skickas ifrån utlandet direkt till slutkund i Kina. De har även ett mer känt internationellt flöde där till exempel AliExpress erbjuder internationella kunder att köpa samma produkter som säljs av e-handlare i Europa, men för en betydligt lägre peng.

Leverantörer och e-handlare går ihop

E-handelns allt viktigare roll som exponeringskanal i Sverige och ner i Europa, tränger sakta bort fysiska traders som lever på enbart pris. Detta kapar mellanhänder samtidigt som det skapar en länk för varumärken och tillverkare att exponera sina varumärken direkt mot slutkunden, vilket gör att tillverkare och e-butiker skapar en allt viktigare relation. Marknaden har sett exempel på där kedjan har säkrats åt båda hållen, både där leverantör köper upp e-handlare, men också åt andra hållet där e-handlare köper upp leverantören.

Första steget mot den naturliga utvecklingen som kommer är att kedjan säkras upp i större skala på internationell nivå. Kinesiska men även andra leverantörer kommer säkra upp vägar att avyttra sina produkter oberoende av sina befintliga kunder (traders) genom att köpa upp grossister och företag i Europa och USA. Detta är något som vi redan ser i dagsläget och är i praktiken en genväg för de kinesiska leverantörerna att direkt få tillgång till en kunddatabas och en marknad som de annars inte hade kunnat slå sig in på.

Marknadsplatser ersätter e-handlare

Skiftet, vilket är nästa steg i utvecklingen mot ett nytt paradigm, där tillverkarna ser marknaden som en stor samhängande internationell marknad, är det som kommer slå undan benen på alla traders men även en lång rad med e-handlare. När de mogna marknaderna som Europa och USA har fungerande fullservice-marknatsplatsaktörer som erbjuder lager-, sälj-, och backoffice-funktioner för en del av försäljningspriset sammanfaller med att tillverkarna i lågprisländer vill säkra upp och äga hela sin kedja ifrån ax till limpa. Då fyller inte längre traders eller en lång rad e-handlare någon funktion längre utan ersätts av marknadsplatsen som i princip arbetar på provision med en låg risk för leverantören.

Priskriget som Europa och USA upplever kommer bli ett slagfält, eftersom de leverantörerna som har kvar sina större kunder (kedjor etc) i Europa kommer kunna dumpa priserna i USA för att jaga marknadsandelar där, samtidigt som leverantörer som främst säljer på den amerikanska marknaden kommer göra likadant i Europa. För många leverantörer i låglöneländerna är världen redan deras hemmamarknad och priskrigen på produkter kommer enbart att begränsas på de marknader som inte har en fungerande fullservice-marknadsplats.

Alibaba kan starta skiftet

De olika marknadsplatsaktörerna kravställer på leverantörerna att bibehålla en hög servicenivå vilket gör att marknaden kommer vara självsanerande ifrån det allra ”billigaste” tills det kommer billighetsaktörer även inom marknadsplatssegmentet, som i sin tur öppnar upp för billigare och ofta sämre artiklar.

När detta händer i tid är svårt att sätta fingret på, då tjänsterna inte finns fullt utvecklade och inte heller viljan och förmågan hos leverantörerna. Ett sådant här skifte kommer antagligen också inledas och omedvetet drivas av större internationella aktörer, där Alibaba som en lågoddsare kommer vara den första som uttalat har en strategi att göra världen till en marknadsplats där alla konkurrerar på olika villkor.

Annons

Annons