Mekonomens dotterbolag ska utbilda framtidens mekaniker

30 elever har antagits till terminsstarten.

Redan 2012 meddelade Mekonomen storslagna planer för sin e-handel, och tidigare i år sade företagets dåvarande digitala chef att framtiden för bilförsäljning och mekaniker kommer att se helt annorlunda ut än den bransch vi känner till i dag.

Men det är inte bara inom e-handeln som mekonomen flyttar fram positionerna. Koncernen slår nämligen samtidigt ett slag för att fylla behovet av mekaniker i den framtid de alltså själva är med och skapar. I ett pressmeddelande skriver ProMeister Solutions, som ingår i Mekonomengruppen, att företaget nu välkomnar totalt 30 elever till sin nya mekanikerutbildning.

Annons

"En bransch som utvecklas i snabb takt"

Utbildningen, som kort och gott har fått namnet ProMeister Fordon, omfattar tre års studier. I pressmeddelandet lovar utbildningen att de nyantagna eleverna kommer att få lära sig “allt om vad det innebär att arbeta som bilmekaniker i en bransch som utvecklas i snabb takt”.

- Vi arbetar med att få alla verktyg på plats i lokalerna. Vi vill att de är fullt utrustade i slutet av augusti när den praktiska delen av utbildningen börjar. Stefan Nylund, som är utbildningens huvudlärare har även lagt ner mycket tid på utbildningens case, det vill säga de verklighetsbaserade utbildningsuppdragen, så att de ligger i linje med skolverkets regler och framtida mål, skriver företagets VD Petra Bendelin i utskicket.

"Eleverna får jobb direkt"

ProMeister Fordon beskrivs av företaget som en yrkesförberedande utbildning och ambitionen är att alla de antagna eleverna ska få jobb som mekaniker när de tre skolåren är över.

- Övergripande fokus är att få eleverna maximalt anställningsbara. Fokus ligger på branschens behov så eleverna får jobb direkt efter studenten. Inom ramen för skolverkets läroplan anpassar vi så mycket så möjligt för att möta kraven från branschen, skriver Petra Bendelin.

Mekonomens mekanikerutbildning anordnas det här läsåret i både Stockholm och Lund.

Annons