Mobilen tar två tredjedelar av alla e-handelsbesök

Vi har prognosen för 2018.

Det började i försiktig skala med köp för lägre summor, men i takt med att mobilerna blev smartare blev de också mer e-handelsvänliga. Redan 2015 kom antalet e-handelsbesök som skedde i en mobil enhet, det vill säga en mobiltelefon eller en surfplatta, upp i över 50 procent. Under 2016 och 2017 skedde samma skifte för order respektive intäkter. 

Desktop under 30 procent

Sedan en tid tillbaka är det dock mobiltelefonerna som står för den stora tillväxten oavsett om man tittar på intäkter, order eller besök. Detta samtidigt som både surfplattorna och desktop backar stadigt. Nu kan vi avslöja att 2018 blir året då antalet e-handelsbesök via desktop ser ut att för första gången gå under 30 procent. 

Annons

- Mindre än en tredjedel, 32 procent, av besöken kom via en dator i fjol. I prognosen, som vi baserar på de senaste årens utveckling, kommer den siffran att minska till cirka 27 procent i år, säger Joakim Andersen, analytiker på Ehandel.se.

Från 43 till 64 procent på tre år

Vi har tagit en titt på de senaste årens utveckling och kan konstatera att andelen besök via en dator har minskat från 43 till 32 procent från 2015 till 2017. Och med tannke på mobiltelefonernas framfart hittills, finns det inget som tyder på att den utvecklingen skulle stanna av. 

Tvärtom väntas andelen besök från desktop och surfplatta fortsätta att sjunka, samtidigt som e-handelsbesöken via mobiltelefoner i år väntas nå hela 64 procent. Det kan jämföras med att mobiltelefonerna endast stod för 41 procent av besöken 2015.

48 procent av intäkterna i mobilen

En liknande utveckling ser vi på intäktssidan, där de mobila enheterna (mobiltelefonerna och surfplattorna) tillsammans väntas stå för över hälften (nära 60 procent) av alla intäkter till e-handeln. Och även här är det mobiltelefonerna som vinner andelar på surfplattornas bekostnad. 

- Mobiltelefonen kan utan surfplattans hjälp, nästan stå för hälften - 48 procent - av intäkterna, konstaterar Joakim Andersen. 

Och medan andelen intäkter via mobiltelefonen har ökat stadigt de senaste åren, har desktop och surfplattor gått i motsatt riktning, och stannar förmodligen i år på omkring 40 respektive 12 procent. 

Annons

Informationen i artikeln kommer från vår statistiktjänst Ehandel.se Analytics. Prognosen bygger på de senaste årens utveckling inom besök och intäkter till svensk e-handel. 

Annons