Myndigheter föreslås få hjälpa varandra med digitalisering

Ekonomistyrningsverkets arbete med att få andra myndigheter att e-handla och använda elektroniska fakturor går så trögt att de nu föreslår sig själva som hjälpinstans på området.

Sedan ett antal år tillbaka har Ekonomistyrningsverket, ESV, haft i uppdrag att främja e-handel och att få fler myndigheter att i första hand handla sina varor och produkter online. Vi har dock tidigare kunnat rapportera om hur detta projekt gått minst sagt kräftgång.

2013 krävde verket att andra myndigheter skulle följa riktlinjerna och börja e-handla, men redan 2014 kunde de konstatera att arbetet med att få detta att ske tog för lång tid. 2016 hade ESV fortsatt svårt att få myndigheterna att börja e-handla och till slut kom dråpslaget som bekräftade att svenska myndigheter är sämst i Norden på digitalisering rent allmänt.

Annons

Främjat digitala fakturor sedan 2006 

Något som hela tiden gått hand i hand med ESV:s uppdrag att föra in e-handeln i den svenska statsmakten har varit att även få myndigheterna att börja använda sig av digitala fakturor. Detta arbete har pågått 2006 och tillsammans med e-handelsarbetet bedrivits inom ramen för ett samarbetsprojekt kallat Single Face to Industry, SFTI, vilket bland annat inkluderar även Upphandlingsmyndigheten och intresseorganisationen SKL.

Central stödfunktion föreslås

Nyligen publicerades en rapport om hur det gått med att införa elektroniska fakturor på regeringens hemsida och ESV kan i den konstatera att myndigheterna behöver mer praktiskt stöd i detta arbete.

- ESV föreslår bland annat informationsinsatser, en central stödfunktion för att besvara frågor och en webbplats med stöd . ESV har framhållit att arbetet bör utföras i samverkan med SKL och Upphandlingsmyndigheten, skriver myndigheten i rapporten. 

Det arbetet sker best i regi av Ekonomistyrningsverket själva, med stöd från övriga aktörer, menar de.

- ESV har därför kompetens och kunskap att tillhandahålla stöd för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till offentlig sektor, skriver myndigheten i rapporten som nu lämnats till regeringen. 

Annons