Myndigheter i kamp mot privatpersoners okunskap

Krav på bättre konsumentkoll efter miljardhandeln från Kina.

PostNord aviserade i slutet av förra veckan att privatpersoner som beställer hem varor från till exempel Kina bör förbereda sig på att få betala en avgift. På så sätt är det tänkt att staten i högre utsträckning ska få in moms på de varor som strömmar in över gränsen.

LÄS ÄVEN: PostNord tillbakavisar uppgift om 125 kronor per Kinapaket

Annons

Men det räcker inte, menar cheferna för sex svenska myndigheter, som tillsammans har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet. De aktuella myndigheterna är: Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen, Konsumentverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Tullverket och Marknadskontrollrådet.

"Riskerar att utsättas för farliga produkter"

Gruppen menar att konsumenterna måste ta ett större ansvar för vad de handlar och av vem, än vad som görs i dag.

- I alla köpsituationer där det inte går att identifiera en ekonomisk aktör som har tagit ansvar för produkten, riskerar konsumenten att utsättas för farliga produkter. Detta gäller framför allt vid just privatimport, men vi ser också att det blir vanligare att personer eller företag, som är mer eller mindre anonyma, erbjuder sina produkter till konsumenter via webben. I dessa situationer vet konsumenten inte vem som är säljare och myndigheternas möjlighet till marknadskontroll försvåras avsevärt.

LÄS ÄVEN: Elsäkerhetsverket varnar efter Wish-hysterin

Eftersom svenska myndigheter har begränsade möjligheter att utföra marknadskontroller när försäljaren inte finns i Sverige, krävs det mer eller mindre att konsumenten själv ser till att inte bli lurad.

- En central utmaning för oss alla är att de europeiska produktregler som avser att skydda grundläggande intressen som bland annat människors liv och hälsa, egendom, miljö och kommunikationer, har blivit lättare för oseriösa aktörer att kringgå på olika sätt.

Tips: Kontrollera vem säljaren är

För att få ordning på situationen vill de sex myndighetscheferna se mer information till konsumenterna. De medger att deras egna myndigheter måste bli bättre på att nå ut med vad man som konsument bör tänka på när man handlar från till exempel Kina. De tar upp EU-kommissionens kampanj #thinkthenbuy från förra året som ett lyckat exempel.

- Kampanjen innehåller tips till konsumenter när de handlar på nätet och första steget inför ett köp är just att kontrollera vem säljaren är. Om till exempel konsumenterna kontrollerar att det finns kontaktuppgifter till säljaren innan de handlar, minskar riskerna för olyckor och skador på egendom, människa och miljö. Denna beteendeförändring hos köparna får direkt påverkan på de oseriösa aktörer som i dag inte kan nås genom myndigheternas kontroll.

Annons

Annons