NA-KD fälls för reklam med Therese Lindgrens kollektion

Trots att e-handlaren ska ha fått flera försäkringar om att reklamen ska märkas ut tydligt, tycks detta ha missats.

E-handelsföretaget NA-KD fälls av Reklamombudsmannens opinionsnämnd, Ron. Orsaken är att företaget gjort reklam för sitt samarbete med influencern Therese Lindgren och hennes kollektion, som ska säljas i NA-KD:s e-handel.

Ron menar att annonsen består av en artikel på CHIC.se, där det länkas friskt både till NA-KD, kollektionen och affiliate-tjänsten APPRL. Det innebär alltså att CHIC får betalt varje gång någon klickar på länken.

Annons

Artikel sägs inte vara reklam

Själva menar CHIC dock att artikeln är redaktionellt material och inte en native-artikel och sajten ska inte ha fått betalt för innehållet, skriver de till Reklamombudsmannens opinionsnämnd, som fattat beslutet.

Men opinionsnämnden menar att innehållet visst är reklam.

Nämnden konstaterar att den anmälda artikeln innehåller dels bilder och positiva beskrivningar av kläder från NA-KD, dels så kallade affiliatelänkar till NA-KD.com, som går via affiliate­nätverket APPRL. Detta slags länkar innebär att mediekanalen, det vill säga CHIC.se, får betalt när någon klickar sig vidare genom dessa. Det föreligger alltså en kommersiell relation mellan affiliatenätverket och medie­kanalen, som innebär att mediekanalen får mer betalt ju fler besökare som klickar sig vidare till NA-KD.com, skriver de i beslutet och fortsätter:

Mot bakgrund av att länkarna utgör en integrerad del av artikeln och med beaktande av artik­elns utformning i övrigt, finner nämnd­en att den är att bedöma som reklam. Det faktum att mediekanalen för egen del menar att artikeln är redaktionell ändrar inte denna bedömning.

NA-KD å sin sida förnekar inte att det rör sig om reklam, och skriver också att de betalar för trafiken som genereras till deras e-handel via affiliatelänkar. Däremot menar de att de uttryckligen uppmanat de företag de samarbetar med att vara tydliga när det gäller reklam.

Företaget har bett samtliga samarbetspartners, såsom APPRL, att alltid vara tydlig mot de bloggare och medier de jobbar med, vad gäller vikten av att dessa bloggare och medier informerar sina läsare om att de tjänar peng­ar på APPRL-länkar, sammanfattar Ron deras ståndpunkt.

Enligt NA-KD ska de ha gett tydlig information till influencers, både i användarvillkor och i nyhetsbrev, om att de alltid måste ange tydligt vad som är reklam.

“Vi vill vara transparenta mot dig”

Numera tycks CHIC ha blivit tydligare gentemot sina läsare i de artiklar där de använder sig av affiliate-länkar.

Annons

Vi vill vara tydliga och transparenta mot dig. CHIC får en intäkt när du klickar på eller köper något via en affiliatelänk. Men vi vill också understryka att samtliga produkter är omsorgsfullt utvalda av redaktionen, precis som i alla andra fall. Allt för att du som läsare ska få bästa möjliga shoppingupplevelse via CHIC!, skriver de exempelvis i anslutning till en artikel.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd står dock fast vid sitt beslut, då de menar att reklamen inte omedelbart kan identifieras.

Materialet är utformat som en redaktionell artikel med rubrik, ingress, bilder och text. Den har samma eller liknande spaltbredd och typsnitt som övriga artiklar på webbplatsen. Mot bak­grund av detta finner nämnd­en att materialet inte omedelbart går att identifiera som reklam.

Therese Lindgren har inte erbjudits tillfälle att yttra sig i fallet då tvisten stått mellan Ron, NA-KD, CHIC.se och APPRL.

Annons