Odd Molly fortsätter tappa – sjönk 18 procent

"Nyemission väntas tillföra 25 miljoner".

2018 var inte ett lätt år för Odd Molly, och årets första kvartal slog inte heller några rekord. Istället tappade företaget 18 procent av sin omsättning, jämfört med samma period förra året. Odd Molly rapporterar att omsättningen under första kvartalet landade på drygt 86 miljoner kronor. 

LÄS ÄVEN: Odd Molly ska nu växa lika som de sjönk 

Annons
Annons

Under förra årets första kvartal minskade resultatet efter skatt till -6,7 miljoner kronor, och under samma period 2019 sjönk resultatet ännu lägre till -19 miljoner kronor. 

– Nettoomsättningen under det första kvartalet minskade, påverkad av den omstrukturering som pågår. Reaförsäljningen var inte på samma nivå som föregående år vilket delvis förklaras av timing, samtidigt som marknaden generellt var svag, skriver Jennie Högstedt Björk, vd på Odd Molly, i kvartlsrapporten. 

Odd Molly har blött pengar sedan andra kvartalet 2018, och för att rädda bolaget startade Odd Molly upp ett åtgärdsprogram. Programmet innebär bland annat att stänga ett flertal butiker och ta fram en licensmodell för Spanien, Portugal, Tjeckien, Slovakien, Ungern, USA och Kanada.

LÄS ÄVEN: Odd Molly blöder pengar

Förra året stängde företaget 11 av sina fysiska butiker och i år har Odd Molly redan stängt 7 stycken till. Och fler planeras att stängas senare i år. 

Förutom åtgärdsprogrammet formulerade Odd Molly en ny tillväxtstrategi i slutet av 2018. Den nya strategin ska stärka digital och internationell tillväxt genom att bland annat stärka varumärkespositionen, tydliggöra kanalstrategin online genom att satsa på sin e-handel och minska antalet egna butiker, samt växa internationellt genom den nya licensmodellen. 

– De ytterligare åtgärder vi identifierat innebär kostnadsbesparingar motsvarande cirka 25 miljoner kronor på årsbasis. I korthet innebär det att vi effektiviserar och digitaliserar vår försäljning och reducerar sortimentet ytterligare, skriver Jennie Högstedt Björk och fortsätter:

– Vi förbereder en nyemission som väntas tillföra bolaget 25 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella situation och accelerera omställningen av affärsmodellen samt digitala satsningar. Vi arbetar målmedvetet och fokuserat på att göra vår egen webbhandel än mer relevant med bättre analys och kundsegmentering. Jag är övertygad om att vi tar rätt steg för att successivt vända utvecklingen. 

Annons
Annons

LÄS ÄVEN: Odd Molly vill rädda bolaget - satsar hårt på e-handeln

Samtidigt valde företagets vice vd, Sara Fernström, som tillträdde i augusti 2018 att avgå. Hon var bland annat ansvarig för licensmodellen och den internationella expansionen.

Odd Molly skriver att Sara kommer att finnas kvar inom bolaget framöver, men tydliggör inte på vilket sätt. Styrelsen har utsett Johanna Palm, som idag är CFO, till vice VD. Johanna ska axla båda rollerna samtidigt. 

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!