Odd Molly ska växa lika mycket i år som de sjönk med förra året

Att växa internationellt ska rädda bolaget.

2018 var ett jobbigt år för Odd Molly. Omsättningen sjönk med 20 procent under helåret till drygt 347 miljoner kronor, jämfört med 432 miljoner under 2017. För att rädda företaget fick Odd Molly utvärdera sin affärsmodell och se över sina kostnader. Ett åtgärdsprogram startades och ett flertal Odd Molly-butiker stängdes i landet. 

LÄS ÄVEN: Odd Molly vill rädda bolaget - satsar hårt på e-handeln

Annons
Annons

Under året tillsattes även en ny ledning som genom åtgärdsprogrammet siktar på att nå digital och internationell tillväxt, och samtidigt spara 50 miljoner kronor på årsbasis.

Den centrala delen av programmet är en ny licensmodell som har applicerats på Spanien, Portugal, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Modellen öppnar upp för ett långsiktigt samarbete med lokala partners på de fem internationella marknaderna.

- Vi fokuserar på att ha en bra mix mellan fysisk och digital närvaro. Vår övertygelse är att alla kanaler gynnar varandra. Att vi nu väljer att implementera en licensmodell har tydliga fördelar när vi vill växa internationellt, skriver Jennie Högstedt Björk, vd på Odd Molly, i årsredovisningen.

E-handelschefsrollen fanns inte 

Under förra året stod den egna e-handeln och onlineförsäljningen hos återförsäljare för sammanlagt 43 procent av den totala omsättningen. Odd Molly fortsätter att satsa på nätförsäljningen och har under året genomfört en konverteringsanalys för att förstå kundbeteendet och öka den totala konverteringen. Som ett led i den digitala satsningen har Odd Molly även skapat en ny roll i företaget.

LÄS ÄVEN: Odd Molly sjönk som en sten - stänger 11 butiker

I februari 2019 gick Joakim Karlsson in i rollen som e-handelschef och blev också en del av ledningsgruppen. Han ska ansvara för Odd Mollys onlineförsäljning och dess utveckling. Joakim kommer senast från hälsokostföretaget Life, där han hade samma titel som tilldelades hos Odd Molly. Under de senaste åren har han jobbat med att leda utvecklingsarbetet inom e-handel, digital marknadsföring, försäljning, strategi och analys.

Öka 20 procent per år

Den nya tillväxtstrategin fokuserar på att stärka online och internationell tillväxt, och det finansiella målet är att växa i genomsnitt 20 procent per år. Odd Molly satsar alltså på att växa lika mycket under 2019 som de tappade under 2018. 

LÄS ÄVEN: Odd Molly blöder pengar

Annons
Annons

För att lyckas med detta menar Odd Molly att företaget måste stärka varumärkespositionen, renodla kanalstrategin med fokus på att öka den egna e-handeln och minska antalet egna butiker.

De ska även utvärdera befintliga partnersamarbeten för att istället konvertera dem till licenstagare. Den nya licensmodellen är den livboj som, genom att bidra till internationell tillväxt, kommer att hjälpa företaget att vända minus till plus. 

 - Med en lokal partner som bygger närvaro och varumärkeskännedom i marknaden, får vi stöd till en positiv utveckling av vår egen e-handel. Modellen skapar ett gemensamt intresse att driva försäljning i alla kanaler då licenstagaren erhåller provision på försäljningen via OddMolly.com på den licenserade marknaden. Hur stor provisionen blir beror på hur stor närvaro licenstagaren byggt på den aktuella marknaden, säger Jennie Högstedt Björk.

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!