Regeringen lovar enklare momsregler för e-handeln

Lågvärdesförsändelser ska beskattas.

I morgon träffas EU:s finans- och ekonomiministrar för att bland annat fatta beslut om nya momsregler för e-handeln. I ett pressmeddelande från regeringskansliet framgår det att “ministrarna förväntas besluta om en allmän inriktning om ett förslag i två delar om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel med privatpersoner”.

Ska underlätta för e-handelsföretag

Att EU:s e-handlare får tampas med konkurrens från länder utanför unionen har nog knappast undgått någon, men även mellan länderna inom EU finns det exempel på orättvis e-handelskonkurrens. Nu ska dock de problemen förhoppningsvis tas itu med.

Annons

- Syftet är att förbättra konkurrensen, minska bortfallet av skatt och underlätta för e-handelsföretag. Förslagen ska förbättra de regler som redan gäller vid försäljning av elektroniska tjänster, skriver regeringskansliet i sitt pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: "Vissa förslag är ren galenskap"

Förslaget som ligger på bordet innebär att företag som omsätter mindre än 10 000 euro om året ska kunna “tillämpa det egna landets regler för mervärdesskatt”. Den delen väntas träda i kraft år 2019.

Skattelättnad vid lågprisimport tas bort

Förslagets andra del, som är tänkt att träda i kraft år 2021, går ut på att regelverket ska “gälla alla tjänster och distansförsäljning av varor”, samt “att plattformar blir skattskyldiga för försäljning av vissa varor”.

- Det innebär också att befrielsen från mervärdesskatt vid import av så kallade lågvärdesförsändelser tas bort.

LÄS ÄVEN: E-handlare kan slippa momskrångel inom EU

Sverige företräds i förhandlingarna av finansminister Magdalena Andersson (S).

- Regeringen står bakom förslaget. Det är positivt med regler som är anpassade till nya affärsmodeller, som säkrar att mervärdesskatt betalas in och gynnar handel och konkurrens på lika villkor. Regeringen framhåller att reglerna måste vara enkla att tillämpa för både företag och myndigheter.

Annons

Annons