Replik: Så kan e-handeln göra nytta för klimatet

Anna Lindén på 2030-sekretariatet svarar på Lars Sjölunds debattartikel om e-handelns användande av transporter.

Den här texten är ett svar på krönikan "E-handelns vårdslösa utnyttjande av transporterna", som publicerades på Ehandel.se den 22 mars.  

Det är mycket välkommet att e-handeln och dess transporter nu diskuteras ur hållbarhetssynpunkt. E-handel kan antingen bidra till klimatmålen, eller bli ett sänke. Med en bred samverkan kan vi frigöra e-handelns klimatnytta. Låt mig förstärka Lars Sjölunds resonemang om hur en mer hållbar hemleverans kan se ut och vilka fördelar för Sveriges klimatmål som det kan ge!

Annons
Annons

Hemleverans kan ersätta resor

Till 2030 ska koldioxidutsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent jämfört med 2010 års nivå. Det betyder en årlig utsläppsminskning på ungefär 8 procent. 2018 uppvisade Sverige dessvärre en svag ökning av utsläppen, delvis beroende på godstransporterna. Transporterna behöver alltså styras mer mot fossilfrihet, vilket även innebär en minskning av det totala transportarbetet för att de förnybara bränslena ska räcka.

E-handeln kan bidra till en minskning av klimatpåverkan, både för personbilstransporter och varor. Med det kommer bättre luftkvalitet och mindre buller. Personbilstransporterna kan minskas genom att hemleveranser ersätter privatpersoners inköpsresor till butiken. Och när man inte behöver bil för inköpsresor, eller för att hämta paket vid utlämningsställen, kan det ligga närmare till hands att hitta andra alternativ till att skjutsa barnen till skolan med bil, eller hämta och lämna på olika aktiviteter med bil. Mer hemleverans betyder också en bättre arbetsmiljö på utlämningsställena för paket, vars personal idag är hårt belastade.

"Last mile" behöver optimeras

För att minska returtransporter behövs mer satsning på digitala showrooms från nätbutikerna och ett pris på returfrakten. Det underlättar mer medvetna inköp. Prissättning behöver göras gemensamt i branschen, eftersom den lägsta nivån behöver höjas och gälla för alla. Sista milen-leveranserna kan göras fossilfria med lätta lastbilar som går på biobränslen eller el, eller lastcyklar, från en större distributionscentral.

"Last mile"-leveranserna, den sista biten hem till kunden, behöver optimeras för att ge effekt på de totala gods- och personbilstransporterna. Förutom optimering av de egna rutterna, kan transportören göra detta genom att samarbeta över branschgränser med andra transportflöden i samhället. Då uppnås även andra fördelar för närmiljön i bostadsområdena med färre tunga transporter och en bättre luftkvalitet och lägre bullernivå.

"Gör fossilfritt till standard"

Vi vill, med Lars Sjölund och de företag som ser nyttan av klimatkrav på transporterna, arbeta för en e-handel som bidrar till klimatnytta. 2030-sekretariatet kommer att presentera förslag på en överenskommelse som ger långsiktiga villkor för utvecklingen. I denna överenskommelse mellan transportörer och nätbutiker ingår bland annat:

● Erbjud ett fossilfritt fraktalternativ och gör det till standard. Det ska möta kunden först och kosta minst. Och det ska vara kryddat med andra kvaliteter, som inte behöver vara snabbast möjliga leverans. Utvecklad spårning av varan och möjlighet att styra leverans framåt i tiden och mellan utlämningsställen är exempel på sådant.

● Låt returens kostnad synas, och uppmuntra medvetna val. Genom att returkostnaden blir en del av prislappen, och ökar ju mer kunden väljer att returnera, stimuleras genomtänkta val redan vid beställningen och returerna kan minskas. Även digitala showrooms, som finns redan idag, kan utvecklas för att ännu mer underlätta medvetna val vid köpklicket.

● Optimera paketstorleken och låt varor samåka. En transportör kan optimera sin lastbil bättre när nätbutiken har gjort sitt jobb med anpassade förpackningar i ledet före. Kan vi dessutom hitta samarbeten mellan olika transportörer, där varor samåker i fordon från andra branscher i samhället, så har vi kapat ytterligare onödiga transporter.

Annons
Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!