Så mycket växte e-handeln 2018: ”En milstolpe”

Stod för all tillväxt i sällanköpshandeln.

En tillväxt på 15 procent och inga tecken på en avmattning. Så sammanfattar PostNord e-handelsåret 2018. I dag släpper logistikföretaget sin E-barometer för året som gått, och passar i samband med det på att ge en prognos för 2019.

Tog andelar från den fysiska handeln 

Enligt E-barometern Årsrapport 2018, som PostNord tagit fram i samarbete med Svensk Digital handel och HUI Research, blev året som gått ännu ett starkt e-handelsår. E-handeln omsätter nu 77 miljarder kronor och står för 9,8 procent av den totala detaljhandeln. 

Annons

- 2018 kom att bli en betydande milstolpe för e-handelstillväxten. Under 2018 stod nämligen e-handelsförsäljningen för all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln och tog försäljningsandelar från de fysiska butikerna, sammanfattar PostNord i ett pressmeddelande.

Siffrorna går hand i hand med dem som vi på Ehandel.se presenterade i början av året. Med hjälp av Ehandel.se Analytics kunde vi visa att intäkterna ökade med 14 procent i svensk e-handel under 2018. Både antalet order och antalet besök ökade med 17 procent, enligt våra siffror.

LÄS ÄVEN: E-handelsåret 2018 - november krossade allt motstånd

Olika drivkrafter i stad och på landsbygd

Årets E-barometer konstaterar att livsmedelsbreanchen blev årets raket, med en tillväxt på 27 procent. Dessutom har PostNord tagit fram siffror över hur olika geografiska regioner skiljer sig åt när det kommer till e-handel. Facit: Stockholmarna e-handlar mest per person och gotlänningarna e-handlar minst, men några större skillnader förekommer inte.

LÄS ÄVEN: Svag Q4-tillväxt för nätmaten: "Klart högre första kvartalet"

- Även om det finns de som vill tro att det är stora skillnader mellan personer som är bosatta på landsbygd och storstad så är vi trots allt rätt lika. Det finns dock några regionala skillnader, till exempel att storstadsbor handlar mer från Storbritannien medan landsbygdsbor handlar från Kina. Dessutom skiljer sig drivkrafterna, då främsta orsaken till att e-handla på landsbygden och i mindre städer är att produkten helt enkelt inte finns att tillgå, medan ökad bekvämlighet är en vanligare orsak i storstäderna, säger PostNords e-handelsexpert Arne Andersson i en kommentar.

E-barometerns prognos är att svensk e-handel kommer att växa med 14 procent under 2019. Det skulle i så fall innebära en samlad e-handelsomsättning på 88 miljarder kronor vid årets slut. Hela E-barometern kan laddas ner via den här länken.

Annons
Annons