Sportamore levererar sitt första lönsamma helår

Nätsporthandlaren ökade sin försäljning med nästan 50 procent under det fjärde kvartalet 2015 och för första gången kan bolaget visa upp ett positivt helårsresultat på sin hemmamarknad.

Sportamore kan under det fjärde kvartalet 2015 visa upp en försäljning på 175 miljoner kronor, en ökning med 47 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet under perioden blev ett plus på 0,8 miljoner kronor.

Under det gångna kvartalet har bolaget också passat på att sätta nya rekord i såväl besök som orderingång. Antalet besök har för första gången överstigit tio miljoner under ett och samma kvartal och i november passerade orderingången 110 000 order under en kalendermånad.

Annons

– Nämnvärt i sammanhanget är att kvartalet har präglats av varierade väderförutsättningar där den övervägande delen av den nordiska befolkningen inte fick vinterklimat förrän efter julhelgen. Detta har haft en hämmande effekt på försäljningsutvecklingen, framförallt under den viktiga decemberhandeln, säger Sportamores VD, Johan Ryding.

En viktig milstolpe

Sett till helåret uppgick omsättningen till 542,5 miljoner kronor, att jämföra med 370 miljoner 2014. Även det en försäljningstillväxt på 47 procent. Rörelseresultatet landade på -37,5 miljoner kronor för helåret men av bokslutet framgår även att bolagets svenska verksamhet för första gången kan visa upp ett positivt helårsresultat.

Omsättningen i Sverige uppgick till 353 miljoner kronor under 2015, motsvarande cirka 65 procent av den totala omsättningen. Ebitda-vinsten i Sverige hamnade på 0,6 miljon kronor, att jämföra med -3,4 miljoner föregående år.

– 2015 blir också första året som bolaget levererar ett positivt helårsresultat i hemmamarknaden Sverige, vilket naturligtvis är en viktig milstolpe i bolagets historia, säger Johan Ryding.

Annons