Trademax VD om domen: ”Vi har en annan uppfattning”

Hoppas på ny prövning.

Fyra miljoner kronor i marknadsstörningsavgift och tre miljoner i vite - om företaget inte slutar med vilseledande marknadsföring. Det blev Trademax dom när Patent- och marknadsdomstolen tidigare i dag sade sitt om turerna kring företagets uppmärksammade användande av så kallat "rekommenderat pris".

LÄS ÄVEN: Trademax fälls för påhittad rea - får böta 4 miljoner

Annons

Trademax dömdes bland annat för att ha haft en missvisande prissättning och för att ha marknadsfört kampanjer som tillfälliga, när de i själva verket har varit mer eller mindre konstanta.

"Anser att vi har varit tydliga"

Ehandel.se hörde av sig till Trademax vd Christian Eriksson för att fråga hur företaget ställde sig till domen, och har nu fått besked om att Trademax ser positivt på att frågan har prövats i domstol.

- Vi har dock fortfarande en annan uppfattning än domstolen. Vi anser att vi har varit tydliga i vår marknadsföring och att våra kunder har förmågan att förstå vad rekommenderade priser innebär. Det vill säga att det är ett pris som vår leverantör rekommenderat att vi ska sälja produkten för, skriver Christian Eriksson i ett mejl till Ehandel.se.

Han lyfter också fram att det i dag - med tillgången till Internet - är mycket lättare för konsumenterna att jämföra priser än det var förut.

- Många av de produkter vi säljer är sällanköpsvaror, där de flesta utvärderar många olika alternativ innan de beslutar sig för vad de ska köpa och från vilken handlare. Där menar vi att vi erbjuder bättre - eller lika bra - kvalitet på motsvarande produkter som våra konkurrenter, men ofta till ett lägre pris.

Ska rätta sig efter högsta instans

Trademax vd hoppas nu att ärendet ska tas upp av Patent- och marknadsöverdomstolen, som är den högsta instansen och där endast utvalda ärenden prövas. Företaget planerar inte att ändra sin prissättning förrän ett slutgiltigt avgörande ligger på bordet.

- Vi anser att vår marknadsföring och priskommunikation är korrekt och att vi uppfyller lagens krav, och önskar att frågan nu prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Om denna högsta instans skulle slå fast att Trademax har gjort fel kommer vi givetvis att rätta oss efter det, skriver Christian Eriksson.

Domen mot Trademax kan överklagas till och med den 24 september 2018.

Annons

Annons